שומר לנשים – זמן תפילה

רבני בית ההוראה
א' תמוז ה'תשע"ט

שאלה:

בגבר שהולך לישון משהגיע זמן תפילה צריך להעמיד שומר שיעירו משנתו שלא יפסיד התפילה, האם גם באשה יש דין להעמיד שומר אם הולכת לישון שלא יעבור הזמן ולא תתפלל

תשובה:

שלום רב

במשנה ברורה בסי’ קו מבואר שנשים חייבות להתפלל שחרית ומנחה, ולפי דבריו גם זמן התפילה נוהג בנשים וגברים כאחד. אמנם למנהג הספרדים כתב הגר”ע יוסף שאין חיוב להתפלל אלא פעם אחת ביום ולמנהגם אין זמן תפילה נוהג אלא בגברים ולא בנשים.

יצויין, שאף שנשים פחות הקפידו על זמן תפילה, כדאי מאוד כן להקפיד, משום שלדעתי אין טעם שאשה תאמר ברכות קריאת שמע אחרי זמן תפילה [זמן תפילה לא זמן ברכות ק”ש, לא לטעות בזה! זמן ברכות קריאת שמע אינו כזמן קריאת שמע אלא כזמן תפילה], שכן בלאו הכי אשה אינה מחוייבת באמירת ברכות קריאת שמע, אלא שהיא רוצה לקבל על עצמה לנהוג בענין זה כמו האנשים, אם כן כל עוד זה בתוך זמן תפילה יש בכך טעם, אבל לאחר זמן תפילה שגם לגבי אנשים מעיקר הדין כבר אין לאומרם, והרבה נדחקו בזה להתיר באופן שלא אמרם באונס וכו’ וסמכו על דעות יחידות בפוסקים, אשה שבלאו הכי לא מחוייבת בכך – לא תאמר.

שבת שלום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *