קדיש באמצע פסוקי דזמרה

הרב ירוחם ארלנגר‎
ל' סיון ה'תשע"ט

שאלה:

אבל שהוא חזן בתפילת שחרית בבוקר, כאשר אין עדיין מניין אך שעת ההתחלה הגיע, האם הוא יכול להתחיל מ הודו לה’ וכאשר יגיעו עוד מתפללים לפני התחלת ברוך שאמר, אז לומר קדיש על ישראל? הסברא היא ש יש מתפללים שממהרים והם הגיעו בזמן ורוצים להתחיל בזמן אפילו שאין עדיין מניין , כדי שלא יתרגלו להתחיל מאוחר את התפילה וכדי לשמור על סדרי הזמנים ולא לתת פרס למאחרים.

תשובה:

שלום רב

בענין זה נחלקו הדעות: החיד”א בקשר גודל סי’ ז אות לה כתב שרשאים לאומרו, כיון שאף הוא דברי שבח ואין כאן הפסק, אולם בשערי תשובה סי’ נא ס”ק ב הביא בשם האר”י שברגע שאמרו ברוך שאמר כבר עבר זמנו של הקדיש ואין טעם לאומרו,וראה כף החיים סי’ נג ס”ק יג שהביא מכמה פוסקים שדחו את דברי החיד”א וכן יש לנהוג לכאורה.

אולם מצוי הדבר שלא כולם מתחילים יחד, וישלהניח שיש עוד שלא התחילו, וקשה לברר, ובאופן זה ודאי אפשר לסמוך על החיד”א ולומר קדיש, ונראה שבהרבה מקומות כך נוהגים.

מה שכתבת שלא לתת פרס למאחרים אינו רלוונטי, ברור שאת התפילה צריך להתחיל בזמן, כל הדיון אם ניתן לומר קדיש או שמתפללים בלי הקדיש הזה, אבל לא ממתינים למאחרים, זה הרס למנין.

שיתקבלו התפילות.

מקורות:

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *