אין מעבירין על המצוות תפילין של יד ושל ראש

רבני בית ההוראה
30 Sivan 5779

שאלה:

לדעת מרן איסור זה זה בדווקא אם נגע בתש”ר לדוגמא ומניח של יד או שאפילו אם מזומן לפניו בהושטת יד של ראש?

תשובה:

שלום וברכה

השו”ע לא גילה בזה דעתו בפירוש, אולם דעת הט”ז בתחילת סי’ כה שגם כאשר זה בתוך התיק לכתחילה יש להזהר שלא להעביר על המצוות, וכל שכן כשזה מזומן לו בהושטת היד, שהרי לענין מזומן לפניו למדו הפוסקים מהמזבח שיש בזה ענין של אין מעבירין על המצוות, ובמשנה ברורה בסי’ כח ס”ק ז כתב לחשוש לכתחילה לט”ז לענין זה שאפילו השל יד ושל ראש הם בשני כיסים יהיה התיק של יד קרוב יותר לפתח הנרתיק הגדול כדי שיפגע בו תחילה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *