שתית קפה עם חלב לפני התפילה

רבני בית ההוראה
כ"ז סיון ה'תשע"ט

שאלה:

למדתי בהלכות תפילה שאסור לשתות קפה עם חלב לפני התפילה. אבל פוק חזו מאי עמא דבר שבכל המקומות נוהגים לשתות לפני התפילה קפה עם חלב. השאלה היא מהיכן נובע היתר זה?
אשמח לקבל תשובה!
תודה רבה!

תשובה:

שלום רב

מותר לשתות קפה או תה ממותקים לפני התפילה, ונהגו להקל גם בחלב, כיון שבזמנינו אין זה דרך גאווה.

מקורות:

ראה משנה ברורה סי’ פ”ט ס”ק כ”ב, ואף שכתב שם שמותר ליתן סוכר רק בפיו כדי למתק את השתיה, אך כיום כתבו הפוסקים שמותר אף ליתן סוכר בקפה כיון שכך נוהגים ואין בזה דרך גאווה, יעוי’ באז נדברו חי”ב סי’ כ”ז, ושש”כ פרק נ”ב הערה ל”א ודע”ת סי’ פ”ט סעיף ג’ ואחרות רבינו ח”א עמוד נ”ז בשם הקה”י והגרש”ז אוירבך זצ”ל, ויש לסמוך על כך גם לגבי החלב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *