דורש אל המתים / בקשת ברכה מצדיק

רבני בית ההוראה
כ"ו סיון ה'תשע"ט

שאלה:

האם אין בתפילה בקברות צדיקים ובקשה מהם להליץ יושר משום דורש אל המתים? ואם זה אכן אסור – מדוע מותר לנו לפנות לצדיקים שחיים איתנו ולבקש מהם שיתפללו עלינו ואסור לנו לעשות זאת עם צדיקים שכבר עזבו אותנו?

תשובה:

בס’ קיצור דברי סופרים עמ’ תרצט הביא בשם ס’ חסידים אודות הזהירות שלא לפנות אל המתים, וכתב, שעל ידי שמתפללים לעילוי נשמת הנפטר בקברו נשמתו מתעוררת לבקש רחמים על קרוביו שבעולם הזה, וראה שם שהביא מדברי החיי אדם פרי מגדים מנחת אלעזר ועוד שהאריכו בענין זה שאין לפנות למתים כלל, רק יבקש מהקדוש ברוך הוא בזכות הצדיק הקבור כאן וכו’, אולם בשם שו”ת בנין ציון סי’ סז הביא שם שמותר לבקש מנשמתו של הנפטר שתהיה מליצת יושר, והאיסור לדרוש אל המתים הוא רק כשפונים לגופו. על כן, שומר נפשו לא יכנס למחלוקת אבל אין למחות ביד הנוהגים להקל בזה.

לפנות לאדם חי זה משהו אחר לגמרי, שכן אדם חי יש לו את הענין של תפילה, וכשהוא מברך הוא לא פועל בעצמו שום דבר אלא מתפלל לה’ יתברך, אין כאן כל משמעות ותפיסה אליו כאל כוח רוחני כמו נשמה או מלאך, אלא כאל אדם בשר ודם יהודי שיש לו זכויות רבות ותפילתו נשמעת.

ערב טוב.

תגובה אחת

    ויקטור:

    יישר כח.
    גם דעת מרן הרב עובדיה בחזו”ע ימים נוראים כתב שאפשר לבקש גם מנשמת הנפטר שימליץ עלינו טוב לפני בורא עולם ואין בזה דורש אל המתים וכדברי הב”ח בסימן קי”ז בשם הזוהר הקדוש.
    בברכה, ויקטור בוחניק רחובות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *