טעה בהשכיבנו בליל שבת / צירוף זימון כשכל אחד אוכל מפתו

רבני בית ההוראה
כ"ה סיון ה'תשע"ט

שאלה:

שלום לרב מספר שאלות קצרות אשמח למקורות 1. אדם ברך השכיבנו של חול בשבת ולהיפך יצא? 2.שלושה פועלים אוכלים סנווצים שהביאו מהבית ומדברים האחד עם השני. אחד בשרי אחד פרווה אחד חלבי-יש זימון? 3. ספר מקצועי נתבקש לעשות תספורת על אפס- האם אפשרי בעקבות שיטת ראשונים(רמב”ם וסמ”ג כמדומני) שהאיסור רק בתער? תודה

תשובה:

שלום וברכה

1. הדין הוא שבדיעבד יצא גם בנוסח של חול ואם כבר עבר שיעור תוך כדי דיבור – אינו חוזר. ראה משנה ברורה סי’ רסז ס”ק ט.

2. ראה שו”ע סי’ קצו סעי’ ג ומשנה ברורה שם, שאם מקפידים מחמת דין לא לאכול זה מלחמו של זה אינם מצטרפים, אבל אם יכולים לאכול אחד מהשני מצטרפים, וראה משנה ברורה שם, שאפילו אחד אוכל גבינה והשני בשר הרי הם מצטרפים שהרי זה שאוכל גבינה יכול לקנח פיו ולאכול מהבשר.

3. ברור שאין להקל בזה כיון שלדינא נהגו להחמיר בענין זה כמובא בשו”ע סי’ קפא.

מקורות:

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *