הקדמת סעודת ליל שבת – פלג המנחה

רבני בית ההוראה
כ"ג סיון ה'תשע"ט

שאלה:

בעקבות ימות הקיץ הארוכים וילדים קטנים שצריכים לישון מוקדם יחסית, אני רוצה לדעת האם לשיטת האשכנזים יש דרך מהודרת לעשות קידוש וסעודת ליל שבת מבעוד יום.

תשובה:

שלום רב

מעיקר הדין אין בכך כל חשש כמבואר בכל הפוסקים, אולם בשו”ת קובץ תשובות סי’ כג הובאה תשובתו של הגרי”ש אלישיב, שהואיל ועלוליםלצאת מכך כל מיני מכשולות בענין הדלקת הנרות ומנהגה של האשה וחששות נוספים, בארץ ישראל שלא נהגו כך מעולם אין ראוי להנהיג מנהג הזה. ונראה מדבריו, שבחו”ל שהשקיעה בקיץ מאוחרת מאוד גם לדעתו ניתן לנהוג כך בשופי.

אמנם זה תלוי בנקודה נוספת: לשיטת רבינו תם פלג המנחה יוצא בערך בזמן השקיעה, כך שלדבריו מיש מקבל שבת לפני כן לא עשה כלום, ממילא מי שחושש לשיטת רבינו תם יש לו ענין להחמיר גם בזה, אמנם המנהג הרווח בזה בארץ ישראל לא היה כרבינו תם.

חשוב לציין, שגם מי שעושה סעודה לפני השקיעה עליו לאכול לכתחילה כזית אחד לאחר צאת הכוכבים.

6 תגובות

  עזריאל ברגר:

  מי שחושש לדעת ר”ת בכניסת שבת – הוא בבעיה גדולה, כי עליו להדליק נרות תוך דקות ספורות בלבד.
  והמנהג הרווח בעם ישראל אינו כך, ובפרט בירושלים עיה”ק ודומותיה, שמדליקים נרות הרבה לפני פלג המנחה דר”ת.

  רבני בית הוראה:

  וכפי שכתבתי בתשובה בפנים.

  אליעזר:

  אין כאן התיחסות לתפילת ערבית, האם מדובר כאן על תפילת ערבית בזמנה, כלומר באמצע או אחרי סעודת שבת ?

  רבני בית הוראה:

  ודאי הכוונה לערבית, מתחילים ערבית בפלג המנחה ואחר כך סעודה, זה הנושא.

  אליעזר:

  האם הדין יהיה שונה במקרה שיתפללו תפילת ערבית בזמן ? כלומר קידוש וסעודה מבעוד יום, ותפילת ערבית בזמן (באמצע או אחרי הסעודה)

  רבני בית הוראה:

  הבעיה היא גם בקיום מצות סעודת שבת הקידוש וכו’ ולא רק בענין תפילת ערבית, מה גם שיש בעיה לקבוע סעודה לפני ערבית וקריאת שמע.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *