איסור שעטנז והשלכותיו

רבני בית ההוראה
23 Sivan 5779

שאלה:

לכבוד הרב שלום ברצוני לדעת האם היום יש בעיות של שעטנז? והאם בימנו יש חובה הלכתית לבדוק בגדים מאיסור שעטנז או שאין צורך בכך, כמו כן ראיתי בספרו של הגאון הרב יהושע כהן שליטא בעל כרם יהושע בעמ כז שהוא כותב בתוך דבריו “שמאכלות אסורות ושעטנז מטמטמים את הלב כידוע” את המקור של מאכלות אסורות אני מכיר אך מאין לומדים ששעטנז מטמטם את הלב? תודה וברכה

תשובה:

שלום רב,

בספר הלכות שעטנז הביא כך:

בספר נס ההצלה של ישיבת מיר פרק כ”ח מסופר על מקרה שאירע לאחד מבני ישיבת מיר בזמן ששהו בתקופת מלחמת העולם השניה בשנחאי. מפלאי השגחה היה ששמרו עליו משמים שלא להכשל בבגדי שעטנז ומעשה שהיה כך היה: 

באמצע תפילת יום כיפור באחת השנים עזב אחד התלמידים את אולם הישיבה וחזר כעבור זמן קצר כשהוא לבוש בבגדי חול בעיצומו של יום לא שאלנו אותו על מעשהו זה והמתנו עד מוצאי יום כיפור לשאלתנו על פשר המעשה הוא השיב הרגשתי שהתפילה אינה שגורה בפי ניסיתי לעורר את עצמי ולמדתי ספרי מוסר אך שום דבר לא עזר אז נזכרתי במובא בספרים הקדושים ששעטנז מונע את התפילה מלהתקבל ע”י ה’ כמו שכתב בספר ציוני על התורה בפרשת קדושים וזה לשונו כי שעטנז רומז לשתי מידות של מעלה המקטרגות על ישראל וה’ יתברך הפרידם והלובש שעטנז מחבר אותן הכוחות ומערבב תפילתן של ישראל ואמרו הלובש שעטנז בתפילתו סנדלפון המלאך הקושר כתרים לקונו אינו מקבל תפילתו עם שער התפילות שנדמה כעובד עבודה זרה שנותן כח לרוח הטומאה עלה בדעתי החשש המשיך אותו תלמיד שמא בחליפה החדשה שקניתי יש שעטנז לכן הלכתי לחדרי והחלפתיה בבגדים הישנים שהבאתי איתי מליטא ואז זרח אור בנשמתי התפילה חזרה להיות שגורה בפי וההתעוררות וההתרגשות היו כראוי ליום הקדוש לאחר יום כיפור נמסרה החליפה החדשה לבדיקת מומחה ונמצא בה שעטנז 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *