קריאת שמע מול שיער אשת איש

רבני בית ההוראה
כ"ב סיון ה'תשע"ט

שאלה:

בס”ד
שלום וברכה.
אדם שהגיע לבית חבירו ורוצה לקרות קריאת שמע או כל דבר שבקדושה, אך אשתו היא בגילוי ראש ובמקומם או במגזרם אין מנהג שהתקבל לכסות את הראש בבית אבל חוץ לבית כולם מכסות את הראש כדת משה וישראל.
האם יהיה אסור לקרות קריאת שמע או לאו?
ואני ינמק את השאלה יש צד לומר כיון שבתולות מותר לקרות ק”ש כנגד שערם משום שכיון שלהם מותר ללכת בגילוי ראש אין זה גורם הרהור לקורא קריאת שמע. והרהור תלוי בד בבד עם איסור גילוי ראש.
צד ב’ שאמנם זה ההרהור תלוי באיסור אבל לא בד בבד זאת אומרת בבתולות כיון שכללית מותר להם אז אין להם איסור משא”כ באשת איש שהיא צריכה לכסות את שערה אסור לקרות ק”ש כנגדה ואפי’ שיש מקומות שמותר לה ללכת בגילוי ראש אין זה כבר גורם שלא יהיה הרהור לקורא ק”ש.

תשובה:

שלום וברכה

באשת איש לא מועיל מנהג, והשיער נחשב ערוה ואסור לקרוא כנגדו קריאת שמע. המנהג מועיל רק בבתולות.

מקורות:

משנה ברורה סי’ עה ס”ק י.

2 תגובות

  אם אני מבין נכון את דברי המשיב.
  הגם שעל פי ההלכה מותר לאשה ללכת בגילוי ראש בבית אפי’ הכי לקרות ק”ש כנגד שיערה יהיה אסור.
  ובתולות שאני.

  ולענ”ד המשנ”ב זה לא ראיה משום שהמ”ב סובר שהמנהג התפשט בכל הקהילות לכסות את הראש בבית לכן גם שמותר מדינא המנהג הפך את הדין ואיכא איסור אפי’ בבית טלכן אסור לקרות ק”ש.

  רבני בית הוראה:

  עצם החיוב לכסות, אפילו אם נניח שזה רק מחוץ לבית [הגם שאינני מכיר היתר לא לכסות בבית כשיש שם אדם אחר חוץ מבעלה!!!] זה כבר מגדיר כערווה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *