אישה שהולכת לחוץ מעורב – צריך לגרשה?

רבני בית ההוראה
ט"ז סיון ה'תשע"ט

שאלה:

האם יש חובה הלכתית לגרש אשה ששוחה בים מעורב (בני זוג שלא באותה רמה רוחנית)

תשובה:

שלום רב,

בסוף מסכת גיטין מביאה הגמרא שרוחצת עם בני אדם מצווה לגרשה. שואלת הגמרא: רוחצת עם בני אדם פשיטא? כלומר, ודאי שמצווה לגרשה, וראה שם בר”ן שהביאר וכי איזה בעל מוכן שאשתו תתרחץ עם בני אדם?! – כך לפחות בדורות הקודמים..לכן, הגמרא מבארת שהכוונה היא רוחצת במקום ששני אדם רוחצים. 

אלא שהשאלה היא במה מדובר. כלומר, בבני זוג חילונים שלצערנו דבר זה מקובל, אין זה טענת גירושין. משום שהסיבה שעוברת על דת חובה לגרשה הוא משום שחוששים שמא תזנה תחתיו שהרי אנו רואים שהיא עוברת על דת. אבל במקרה שמדובר בחברה שזה דבר מקובל לצערנו ואינו מעיד על הידרדרות לזנות תחת בעלה, אינו יכול לגרשה בגין זה. כלומר, המודד לענ”ד אינו באיזה רמה רוחנית נמצא הבעל אלא באיזה סגנון ורמה רוחנית האישה היתה. 

כעין זה כתב בשו”ת דובב מישרים ח”א סי’ קכד לגבי אישה שהולכת בגילוי ראש. והביא ראיה מדברי הט”ז. וראה עוד בשו”ת חלקת יעקב אבה”ע סי’ ו’. ושו”ת יביע אומר ח”ג אבה”ע סי’ כא אות יט. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *