השחרת המעברתא

רבני בית ההוראה
10 Sivan 5779

שאלה:

האם צביעת המעברתא בתפילין בשחור היא חמורה כמו התיתורא או שזה רק ענין לכתחילה?

תשובה:

שלום וברכה

חובת ההשחרה היא גם במעברתא, כמו שכתב בס’ תיקון תפילין שההשחרה הזו גם צריכה להיות לשמה ככל דיני השחרת שאר חלקי התפילין, וראה בזכרון אליהו פרק כ שגם את צדדי החיתוך של המעברתא יש להשחיר ולשמה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *