הנחת מאכלים על התיבה [הבימה] בבית כנסת

שאלה:

1. לשיטת הספרדים (ספר תורה בתוך ארגז) האם לאחר התפילה מותר להניח כיבוד (שתייה, בורקסים, פיצוחים) על התיבה שבה מניחים את ספר התורה בימי שני וחמישי לצורך ברכות עבור עילוי נשמת הנפטר?

תשובה:

שלום רב

לדעתי, אף שלגבי ספרי קודש נהגו להקל, בדברי מאכל יש להחמיר, לפי שלגביהם לא שייך לומר שלכתחילה התנו שיעשו זאת.

ברמ”א בסי’ קנד סעי’ ח כתב שנהגו להשתמש בבימה ולהניח עליה ספרים וכדומה, כיון שקשה להזהר בכך וממילא לכתחילה כשבנו את הבימה לא הקדישו אותה לספר תורה בלבד אלא התנו שיוכלו להשען עליה ולהניח עליה ספרים. אמנם במשנה ברורה בסי’ קמא ס”ק ד הביא מדברי האליה רבה שאסר להשען על הבימה, אולם במקור דבריו שם כתב וצ”ע והפנה לדברי הרמ”א הנ”ל, וכנראה כוונתו שהכל תלוי במנהג המקומות. וממילא כיום שנדמה שנהגו הכל להקל בדבר אין בכך איסור ומן הטעם הנ”ל. וכ”כ בשו”ת אז נדברו ח”ג סי’ מט. אלא שסיים שהחמיר תבוא עליו הברכה.

אגב מנהג מעניין היה בזה לחזון איש, הוא פרס מפה מיוחדת לפני הקריאה ואותה גללו אחר כך, ממילא הבימה והמפה שעליה היו רק תשמיש לאותה מפה של הקריאה וכך ההיתר מרווח הרבה יותר.

כמובן, שנדון זה הוא בעיקר לבני אשכנז, אבל לבני ספרד שהתיבה משמשת גם את החזן וכלל אינה מיועדת רק לקריאה בתורה, בודאי מותר להניח עליה ספרים ולהשען עליה, ולא בכדי כל הפוסקים הנ”ל שדנו בזה היו מבני אשכנז…

מקורות:

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *