הנחת תפילין אחרי פסוקי דזמרה

רבני בית ההוראה
6 Sivan 5779

שאלה:

שלום כבוד הרבנים אני נוהג לקרוא בכל בוקר את ברכות השחר ואת ברכות התורה ואז אני קורא את עקידת יצחק ופרשת הקרבנות ואיזהו מקומן וברוך שאמר עד ישתבח בלי ציצית ותפילין ואז כשאני מגיע לבית הכנסת אני מתעטף בציצית ומניח תפילין וממשיך ברכות קריאת שמע עד סוף התפילה רציתי לדעת האם המנהג שלי כשר או לא?

תשובה:

המנהג הזה אינו טוב, מכיון שאתה עושה הפסק בין פסוקי דזמרה לברכות קריאת שמע לחינם. נכון שמי שאין לו תפילין ונזדמנו לו רשאי אז להניח כמבואר בסי’ נג, אבל זה ודאי לא לכתחילה, לכן יש להניח טלית ותפילין לפני ברוך שאמר. כמו כן כל רגע של תפילין הוא מצוה אז למה לצמצם?

יום נעים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *