גוי שרוצה להיות בני נח בימינו מה יעשה?

שאלה:

שלום להרב, שאלה: האם גוי שרוצה להיות בני נח דהיינו לשמור ז' מצות בני נח צריך קבלה או שום מעמד אחר (כגון טבילה) להחשב כבני נח? או די בקבלה בעלמא ולהתנהג כפי בני נח? עיין שם הרמב"ם, ולמעשה מה העשוי? ברכה והצלחה

תשובה:

שלום רב,

צריך קבלה בפני שלשה. 

ראה מה שכתב הרמב"ם בפ"ח מהלכות מלכים הלכה י-יא: "משה רבינו לא הנחיל התורה והמצות אלא לישראל, שנאמר מורשה קהלת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר ככם כגר, אבל מי שלא רצה אין כופין אותו לקבל תורה ומצות, וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח, וכל מי שלא יקבל יהרג, והמקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום וצריך לקבל עליו בפני שלשה חברים, וכל המקבל עליו למול ועברו עליו שנים עשר חדש ולא מל הרי זה כמן האומות. 

יא: כל המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שצוה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה והודיענו על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן, אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם". וראה מה שביאר באור שמח שם פרק יד הלכה ז'.

למעשה, יש כאן קושיא על דברי הרמב"ם, הרי הרמב"ם עצמו פסק בסוף הלכות מלכים שבזמן שאין היובל נוהג אין דין גר תושב (וראה מה שהראב"ד חלק עליו). א"כ כיצד שייך לומר שהיום אין דין בן נח הרי מעיקר הדין כתב שנהרג על מי שעובר על שבע מצוות בני נח. וראיתי שבספר משנת יעבץ יו"ד סי' ג' עסק בקושיא זו, וביאר, שיש גר תושב שזה חלות דין גר תושב שבניו גם נחשבים גר תושב מכח אביהם. כלומר, לגר תושב יש יחס שמוריש אותו לבניו. וזה נוהג רק בזמן שהיובל נוהג. אבל שבע מצוות בני נח למי שקיבל על עצמו נוהג גם בזמנינו. 

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל