עובד שהתפטר ורוצה לקחת לעצמו את הכלים שמקבלים בעבודה

שאלה:

שלום הרב. אני מתפטר מהעבודה ב"ה ורציתי לשאול מה הדין עם הדברים שקיבלתי מהחברה במשך התקופה הזאת? האם שייכים לי או לחברה? מחשב אין לי ספק שאני חייב להחזיר, אבל מה לגבי ספרי לימוד שרכשו בשבילי במיוחד (אין אף אחד אחר שיעשה שימוש בהם), תיק למחשב.. וכו'? תודה

תשובה:

שלום וברכה,

הקצות סימן שלא ס"ק הביא את דברי הרא"ש ששכיר שקיבל בגדים מבעל הבית בזמן העבודה, אם התפטר באמצע העבודה צריך להחזיר את הבגדים לבעל הבית. ואם סיים את תקופת עבודתו, מותר לו לקחת את הבגדים לעצמו.

ולפ"ז במקרה הנ"ל שאתה מתפטר מהעבודה מעיקר הדין צריך להחזיר את הספרים וכל הרכוש שקיבלת במשך זמן העבודה. ולכן אם אתה רוצה לקחת דברים לעצמך אתה צריך רשות מפורשת. ולכן הספרים והתיק של המחשב יש לשאול את המעביד האם מסכים שתיקח את לעצמך.

בהצלחה.

מקורות:

קצות החושן סימן שלא

(ב) השוכר את הפועל. כתב הרא"ש פרק נערה (כתובות פ"ד סי' ל"ב) אתמר (נד, א) אלמנה רב אמר שמין מה שעליה וכו', מאי טעמא כי אקני לה אדעתא למיקם קמיה אדעתא למישקל ולמיפק לא אקני לה. רב כהנא מתני וכן בלקיט וכו', לקיט הוא עני המלקט בביתו של בעל הבית ואוכל פת של עצמו ומסייע לבעל הבית במלאכתו ובעל הבית מהנהו לפעמים במאכל ובמשתה ופעמים נותן לו מלבוש אבל אין לו שכר קצוב, ואם יצא מעצמו מפשיט בגדיו מעליו, אבל שכיר שנשכר אצל בעל הבית לזמן ידוע וקנה לו בגדים אם יצא תוך זמנו כהאי דאמרינן (ב"מ עז, א) פועל חוזר בחצי יום, אדעתא דהכי לא יהיב ליה, אבל אם יצא בזמנו כיון דידע בעל הבית דאורחיה דשכיר למיפק בזמניה איבעי ליה לאתנויי ומדיהיב ליה בסתמא גמר ומקני ליה, ולהכי נקט לקיט ולא נקט שכיר כהאי דלקמן (נז, ב) לקיט כהן בישראל לא ליכול עכ"ל. ובשו"ע השמיט הך דינא דלקיט וגם ברמב"ם השמיטו ולא ידעתי למה. וברי"ף סוף פרק נערה (כא, א בדפי הרי"ף) הביא הך דינא דלקיט וצ"ע:

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל