לקוח פוטנציאליי שהוציא מידע של המתווך ללקוח אחר

רבני בית הדין
22 Iyyar 5779

שאלה:

מתווך טיפל במכירת דירה בבלעדיות. הוא הציג את הדירה ללקוח פוטנציאלי שחתם על הסכם תיווך בו התחייב שלא למסור את המידע לאחרים. .המתווך המשיך להציג את הדירה ללקוחות לאחר תקופת הבלעדיות ואכן מצא קונה שסגר עם המוכר על הסכם ועמד להעבירו לטיפוךל עו”ד. אולם לפתע הלקוח הראשון מסר את המידע לחבר מהכולל שפנה עצמאית לבעל הדירה והציע למוכר מחיר גבוה יותר, לכן המוכר עומד למכור ללקוח שהגיע עצמאית. מוסר המידע והלקוח העצמאי מסרבים לשלם תיווך, האם המתווך רשאי לתבוע את מוסר המידע מדין מבטל כיסו של חבירו כשהתחייב לא לעשות כן ואת הקונה מדין נהנה.

תשובה:

שלום וברכה,

1. אסור ללקוח שקיבל מידע ממתווך להעביר את המידע ללקוח אחר, ועליו להפנות את הלקוח למתווך.

2. במקרה שעבר הלקוח על התחייבותו, והעביר את המידע ללקוח אחר שגמר את העסקה, אין הלקוח השני חייב לשלם דמי תיווך. וגם הלקוח הראשון שהעביר את המידע אינו חייב לשלם על כך. 

3. אם הלקוח הראשון מקבל שכר על התיווך יש לו לשלם חלק למתווך הראשון. והתשלום הוא כחלק שכר של מסירת מידע.

בהצלחה.

מקורות:

1. ראה שו”ת אבני נזר חו”מ סימן לו גבי שדכן שהציע ומחמתו נעשה שידוך אחר אין חובת תשלומים כלפיו, כיון שלא ירד להשביח לשני אלא לראשון. וכמו כן לקוח שמסר מידע לאחרים, לא ירד המתווך ע”ד להשביח ללקוח השני.

2. הלקוח שהוציא את המידע נחשב כמבטל כיסו של חברו, ואינו חייב לשלם.

3. ראה פתחי חושן שכירות פרק יד הערה י. ובספר תיווך ושידוך בהלכה עמוד סו. 

8 Comments

  השואל:

  לגבי מבטל כיסו של חבירו חידש הנתיבות בריש הל’ שלוחין כי פועל בשכר חייב כשביטל את כיסו של בעה”ב. האם לדעתו אפשר לחייב את כאן את מוסר המידע שהרי הוא חתום על התחייבות שלא למסור, ולא גרע מפועל.

  נתנאל:

  אבל הוא ציין שזה קרה אחרי תקופת הבלעדיות.

  רבני בית הדין:

  במקרה דנן, הפועל הוא המתווך, ולא הלקוח. כמו כן דברי הנתיבות שנויים במחלוקת. החזו”א חולק על דבריו. אמנם גם הנתיבות לא שייך לכאן, כאמור.

  רבני בית הדין:

  לא הבנתי…

  נתנאל:

  הלוקח אמר לחברו אחרי הבלעדיות של המתווח בדירה.

  העולה מן הנ”ל
  כי יש דרך פשוטה להתחמק מתשלום עמלת תיווך:
  לשלוח לקוח קש שיראה את הדירה באמצעות מתווך, ואח”כ הוא יעביר את פרטיה ללקוח אחר, וזה ירכוש את הבית ללא חיוב דמי תיווך.

  רבני בית הדין:

  אם שולח אדם שיברר אצל מתווך ומעביר לחבר, נחשב שליח שלו, וחל עליו תשלום תיווך כאילו במתווך הציע בעצמו ללקוח. ראה בספר שם.

  רבני בית הדין:

  לא משנה אם אמר תוך זמן הבלעדיות או אח”כ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *