בדיקת סוכר ללא הוצאת דם בשבת

רבני בית ההוראה
כ"א אייר ה'תשע"ט

שאלה:

האם מותר למדוד את הסוכר בשבת על ידי מכשיר דיגיטלי {דלוק מערב שבת} שמתחבר אלחוטית לחיישן מדבקה של יד החולה, וללא הוצאת דם על ידי דקירה. Continuous Glucose Monitoring Devices – CGM https://worldwidemarketnow.com/62642-continuous-glucose-monitoring-devices-cgm-market-analysis-in-health-monitoring-devices-2019/

תשובה:

שלום וברכה

אף שגם בבדיקה מסוג זה יש איסור גמור בשבת [לולי מצב הסכנה שמחמת החולי] מכל מקום נראה שיש להעדיף לעשות באופן זה ולא באופן של הוצאת הדם אם זה אפשרי, שכן בהוצאת הדם יש איסור תורה ממש, כיון שהוא צריך את הדם וזה נחשב מלאכה הצריכה לגופה, ואילו בבדיקה כזו המלאכה היא רק דרבנן, הכתיבה אינה מתקיימת וכל הדיגיטל הוא דרבנן. לכן אם מדובר בחולה שיש בו סכנה, כגון שנצרך להזריק מידי יום אינסולין [זה כבר חולי שיש בו סכנה], מותר בשני האופנים אבל יש להעדיף ללא הוצאת דם. כמובן במידת האפשר עדיף על ידי גוי ואם אין גוי אזי בשינוי.

מקורות:

ראה נשמת שבת ח”ה קונטרס הרופא סעי’ כח בשם הגרש”ז אויערבך, וציץ אליעזר חי”ז סי’ יד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *