להניח תפילין לגבר על ידי אשה

הרב ירוחם ארלנגר‎
ט"ז אייר ה'תשע"ט

שאלה:

האם מותר לאישה להניח תפילין לגבר, או אולי לא רצויי ומדוע?

תשובה:

שלום רב,

אם אין גבר אחר שיניח לו, אפשר גם שאישה תניח לו תפילין.

בשו”ת ציץ אליעזר חלק יג סי’ ז’ נשאל בשאלה זו, והביא מכמה פוסקים שכתבו שאין כל בעיה שאישה תניח תפילין לחולה [חכמת שלמה מהר”י אסאד ומהר”ם שיק] משום שעיקר המצווה היא כמובן עצם העובדה שהתפילין מונחות על ידו ועל ראשו. וכך הביא את הגמרא בע”ז לט,א: “וכן היה ר”ש בן אלעזר אומר מעשה באשה אחת שנשאת לחבר והיתה קושרת לו תפילין על ידו וכו’. הרי בהדיא דאשה כשרה לקשור לאיש את תפיליו, ולא דרשינן בזה כל שאינו בכתיבה אינו בקשירה”. כלומר למרות שאשה אינה מצווה בתפילין ומעשה המצוה צריך להעשות על ידי אדם המחוייב בה, כאן פעולת ההנחה אינה המצוה אלא מה שהתפילין מונחות עליו.

אולם אח”כ הביא מהגהות מיימוניות (ציצית פ”א) שכתב שכל מצוה שאינה מחוייבת בה היא פסולה גם לאגד, וכמו בלולב וציצית, ולכך היא אינה יכולה להניח תפילין לחולה, והביא שכן כתב בתשורת שי ובזכרון יהודה.

במסקנתו הכריע על פי יד הלוי סי’ א, שדברי הגה מימוניות אינם עיקר להלכה, וכשאין איש ניתן בדיעבד לעשות זאת על ידי אשה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *