אישה שעשתה הפלה אם היא מותרת לכהן?

רבני בית ההוראה
ט"ו אייר ה'תשע"ט

שאלה:

האם אישה שעשתה הפלה מותרת לכהן

תשובה:

שלום רב,

כן. אם היא גרה בארץ היא מותרת לכהן כאשר היא אומרת שהתעברה מאדם כשר (לא גוי או ממזר קרוב משפחה וכד’). משום שכאשר יש אמירה שלה לכשר נבעלתי ובנוסף גם היא נמצאת במקום שיש רוב כשרים היא מותרת לכהן לכתחילה. כך מבואר בסוגיה בכתובות יד,א ובשו”ע סוף סי’ ו’.

בחו”ל כאשר ההפלה ידועה מכל סיבה שהיא, זה בעייתי מאד. משום שאם יש מידע על ההפלה פירושו של דבר שאינה יכולה לומר שלא נבעלה כלל. והרי זה כמי ש”ראוה מעוברת” שיש ראיה שנבעלה. ומאחר שגם אם היא אומרת לכשר נבעלתי, מאחר שיש שם רוב פסולים (רוב גויים) זה מאד בעייתי וצריכים לדעת יותר פרטים אם זה אפשרי להתיר לכתחילה. אבל אם ההפלה נעשתה בשלב מוקדם ואף אחד אינו יודע על כך, זה יותר קל.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *