מקום עמידת החזן בשעת ברכת כהנים

רבני בית ההוראה
13 Iyyar 5779

שאלה:

שלום יש המון בתי כנסיות שעמוד החזן צמוד לקיר ובזמן ברכת כהנים לכאורה על פניו יוצא שהוא לא בפני הכהנים כי הם עומדים קצת מלפניו. אשמח לדעת מה המקורות לכך שזה בסדר. תודה

תשובה:

שלום וברכה

הכלל הוא שמי שאנוס ואינו יכול ללכת לעמוד לפני הכהנים, מתברך גם כשעומד מאחוריהם, ולכם החזן שמנוע מכך, או סתם אדם שמתפלל שמונה עשרה בכותל המזרח ולא סיים כשהגיעו לברכת כהנים, יוצא ידי חובה גם כך.

מקורות:

ראה משנה ברורה סי’ קכח ס”ק צה, ובחסד לאלפים שם סק”ו, וראה בדבריו שאף לכתחילה אינם צריכים לדקדק לעמוד לחזרת הש”ץ לפני הכהנים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *