מיץ ענבים שאינו מבושל או מפוסטר – יין נסך

רבני בית ההוראה
י"ג אייר ה'תשע"ט

שאלה:

אם יש במיץ ענבים שאינו מבושל ואינו מפוסטר דין יין נסך במגע גוי?

תשובה:

שלום וברכה

מיץ ענבים יש לו דין של יין נסך לכל דבר וענין, והוא אסור בשתייה ובהנאה. משום כך פסק בשו”ת אגרות משה יו”ד סי’ נ, שכאשר נעשה מיץ ענבים על ידי גוי, אם תהליך העשייה הוא שמבשלים את הענבים וממילא נעשה מהם מיץ, אין איסור כיון שהוא מבושל מתחילתו לפני שנעשה מיץ, אבל אם סחטו מיץ ובישלוהו, כיון שכבר חל עליו האיסור רגע אחד בשעת הסחיטה, שוב לא יהיה מותר אחר כך מחמת הבישול.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *