מכירת חפצי צבור בכרכים

שאלה:

האם דין מכירת דברים ששיכים לעיר ואינם קדושים בקדושת בית הכנסת וכיו"ב, כגון אביזרי גן ציבורי, לפי דין הגמ' (לא לפי המציאות היום) וזה ניתן לכל העולם כדין כרכים, האם גם אז א"א למכור בגלל שניתן אדעתא דעלמא?

תשובה:

שלום וברכה

הדין הזה בהחלט קיים גם בגן ציבורי ולא רק בבית כנסת, אבל הוא כמעט ולא מצוי בזמנינו מכמה סיבות, ראשית, ראה משנה ברורה בסי' קנג ס"ק לד שאם מוכרים ונשאר שם בית הכנסת לא נוהג דין זה כי מה אכפת לאותם אורחים וכו', שנית בשו"ע שם סעי' ז מבואר שאם יש ממונה שקיבלו עליהם שיעשה בזה כהבנתו אין בעיה, וכל שכן כאן כאשר יש רשות עירונית שיש לה סמכות משפטית וחוקית וכו', והיא משקיעה את המימון בבנייה ובכל, ואין לציבור שום שליטה לא אם לתת כסף לעירייה ולא בהחלטות של העירייה, וזה עוד הרבה יותר מדברי המשאת בנימין שהביא הביאור הלכה שם לגבי ממונה הציבור, כי כאן הוא לא סתם גבאי אלא ריבון. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *