טבילת כלים – קופסת שימורים או בקבוק שרוצים להשתמש בו בקביעות

רבני בית ההוראה
ט' אייר ה'תשע"ט

שאלה:

שלום כבוד הרב, האם צריך לטבול כלים כמו בקבוקים ריקים או קופסאות שימורים או כלי אחר ? עם ברכה או לא ? האם צלחת ששמים בפנים פירות צריך טבילה ? תודה רבה , שלמה

תשובה:

  1. שלום וברכה
  2. דעת רוב הפוסקים שיש לטבול, אבל בלי ברכה משום דעת החולקים.
  3. לענין החזרת היין לבקבוק, כאשר לא שמים שם משהו חדש אלא חלק מהמוצר הקודם, נחלקו הדעות: בס’ שמירת שבת כהלכתה פרק ט הערה מד הביא מהגרש”ז אוירבך להתיר, משום שלדעתו זה נחשב המשך מצב קיים ואינו נחשב שימוש בפני עצמו, וכן התיר הגרי”י פישר זצ”ל בהליכות אבן ישראל  עמ’ קח. אמנם בס’ מציון תצא תורה ח”א סי’ שסט הביא בשם הגר”א נבנצל שליט”א רב העיר העתיקה בשם הגרי”ש אלישיב שאסר זאת, וכן החמיר בזה בחוט שני טבילת כלים עמ’ ל’. דעת האגרות משה אגב כנגד רבים מהפוסקים שכלל א”צ לטבול בקבוקים גם בשימוש חוזר ממש, ראה נימוקיו בח”א סי’ קכב ויו”ד ח”ב סי’ מ. לדעתו יצירת הבקבוק היא ההחלטה להשתמש בו קבוע, וזה נעשה על ידי ישראל ועי’ עוד שם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *