החיוב לשמוע קדיש וקדושה

שאלה:

האם יש חיוב להישאר לשמוע את חזרת הש"ץ ואת הקדיש שאחרי מעריב? במ"ב משמע שלא מצא סיבה להקשיב לחזרת הש"ץ כאשר יש עשר בלעדיו אלא משום שיענה אמן יתומה, ולפי"ז אם יוצא החוצה אין בעיה.

תשובה:

שלום וברכה

אינני יודע מנין הבנת כך, בודאי חיוב גמור לשמוע קדושה וקדיש שאחר התפילה, כשאדם מאחר לתפילה ואם יתפלל עם הציבור יפסיד אותם, עדיף שיתפלל ביחידות וישמע את הקדושה והקדיש קודם שיתפלל, ראה שו"ע סי' קט סעי' א ובהרחבה במשנה ברורה שם ס"ק ד. וראה ברמ"א שם שגם אמן של שומע תפילה דוחה תפילה בציבור באופן הנ"ל.

הצטרף לדיון

4 תגובות

 1. חזרת הש"ץ היא חובת הציבור ולא חובת היחיד, ואדם שהתפלל ביחידות לא צריך לחזר אחר חזרת הש"ץ.
  ויש לדון האם אדם המתפלל בציבור יש עליו חיוב להיכלל בחובת הציבור, או שדי אם הציבור מקיים את חובתו [גם בלעדיו].
  ובמ"ב סי' קכ"ד סקי"ז דן האם מותר ללמוד בשעת חזרת הש"ץ כאשר יש עשר שמקשיבים, והסיבה היחידה שמוצא שם לאסור זאת הוא מפני החשש שיענה אמן בלא כוונה, ומשום שמלמד את הרבים לדבר [שזהו זלזול]. ומוכח שאין חובה על היחיד לשמוע את החזרה.
  גם בהלכה שהבאתם מבואר שאין חיוב על היחיד לשמוע את החזרה, שהרי גם אם מספיק לגמור בלא להפסיד אחד מאלו הדברים המנויים שם, את חזרת הש"ץ [בשלמותה עכ"פ] הוא מפסיד.
  והטעם שאסרו עליו להתפלל שם הוא שעל ידי תפילתו הוא דוחה מעליו את אפשרות הקיום של מצוות אלו, ואין לעשות כן, ולא משום שכל אדם 'חייב' לשמוע אמן של שומע תפילה. ולכן כתב במ"ב שם שיכול לצאת לחוץ ולהתפלל שם – אף אם אין בדעתו להשלים אח"כ.
  אם היה חיוב דרבנן לשמוע את חזרת הש"ץ היה אסור לצאת באמצע החזרה לצורך כל דהוא [ואף היו צריכים לסדר כיור בתוך בית המדרש, לצורך הכהנים].
  וכל זה הוא אף ביחיד הנמצא בתוך בית הכנסת. שאלתי היא לגבי יחיד שהתפלל עם הציבור ועתה יוצא החוצה ומתנתק מהם, שלא שמענו שיש צורך לחזר אחר שמיעת חזרת הש"ץ חילופית, וא"כ גם לשמוע את החזרה של הציבור שהיה בו אינו חייב, כיון שהתנתק מהם. וגם אין שום מקור לאסור להתנתק מהם לכתחילה אם ברצונו להפסיד את המצוות שיכול לקיים בהישארותו.

 2. אני מבין שאדם שמצטרף לציבור חייב בעניית קדושה, שאל"כ יש כאן דבר תמוה, התפילה בציבור לדעת הרבה פוסקים היא הרי חיוב גמור, ראה שו"ע הרב סי' צ והרבה תשובות כאן באתר, אם כן כיצד יתכן שכדי לקיים מצוה שאינו חייב בה יפסיד תפילה בציבור? ובהכרח גם בזה יש חיוב כאשר הוא נמצא בציבור שמתפללים והוא לא שמע עדיין. ומכל מקום ודאי רואים את חשיבות הדברים.

 3. הנידון שלי היה לגבי חזרת הש"ץ, קדושה ניתן לענות גם בחוץ.
  ומ"מ הטעם שנימקתם תקף גם לשאר הדברים המנויים שם, ופשוט שאין חיוב על האדם לחזר אחר שמיעת אמן של שומע תפילה. וקדושה שאני אולי משום הצורך בג' קדושות וד' קדישים.

  [נ.ב. יש לתקן את כותרת השאלה: 'החיוב לשמוע חזרת הש"ץ'].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל