אישור מחלה מהעבודה

רבני בית הדין
כ"ו ניסן ה'תשע"ט

שאלה:

לכבוד הרבנים מה מנהג המדינה שאפשר להוציא אישור מחלה מעבודה? תודה וברכה

תשובה:

שלום וברכה, החוק מגדיר מחלה, אי כושרו הזמני או הקבוע של העובד לבצע את עבודתו, הנובע על פי ממצאים רפואיים, “ממצב בריאות לקוי”. במקרים שלא היה מצב בריאותו של העובד לקוי, לא ניתן לקבל דמי מחלה. העובדה שהרבה עוברים על כך ומבקשים אישור מחלה מהרופא, לא מתיר לנהוג שלא כשורה ולגזול. אין היתר לשנות מהתנאים בגלל הטרוניה של החישוב השכר שלא בצדק, גם אם הטרוניה צודקת אינה מתירה לעבור על תנאי העבודה, כיון שעל דעת כן נכנס הפועל לעבודתו. בהצלחה.

מקורות:

 

בספר פתחי חושן [פועלים פי”א הארה נא עורר על הזלזול שיש היום בעניין חופשת מחלה, שבקלות משיגים תעודת מחלה.

 

Comments are closed here.