נדר לצום ביום מסויים וסיים בו מסכת

שאלה:

שלום רציתי לדעת אם אדם מקבל עליו צום ובאותו יום של הצום מסיים מסכת, האם נחשב לו שהוא צם? והאם אפשר לעשות את זה לכתחילה? תודה רבה

תשובה:

הסיום אינו גורם שיחשב כאילו צם, אלא הוא פוטר מהצום, ממילא כאשר מדובר בנדר לא נראה שהסיום יועיל לפטור אותו מהצום, פטור זה קיים רק כאשר מדובר בצום שקבעו חכמים שלכתחילה לא החמירו בתקנתם באופן שיש סעודת מצוה זו כמו שקבעו לענין תענית בכורות, אבל כשאדם נודר לצום ביום מסויים לא יועיל לא הסיום לפוטרו מהתענית. וכבר האריכו בזה הפוסקים לענין נדר שאדם נודר וחל בימים שאסור לצום כמו פורים וכדומה, ראה שו"ע סי' תקע שכאשר נדר ספציפית על יום זה עליו לעשות התרת נדרים ולא מועיל מה שהוא פורים. ועי' עוד סי' תקסח האופנים שרשאי ללוות יום זה ולהשלימו ביום אחר, ומכל מקום אינו נפטר מנדרו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *