שיעור כזית מצה במצות יד דקות

רבני בית ההוראה
12 Nisan 5779

שאלה:

שלום לרבנים כמה זה כזית מצה במצות יד דקות (למשל של מצות אירינשטיין, יש להם עבות, דקות, וחצי ציטרין, אני שואל על הדקות הרגילות)? כמה זה לפי שיעור חז”וא, וכמה לפי רק חיים נאה. לפי איזה שיעור יש לקחת בכל אחד מהכזיתים? תודה

תשובה:

במצה דקה [כ20 מצות בקילו]לפי שיעור חזון איש הגדול – חצי ביצה השיעור הוא מעט יותר מחצי מצה 57%

חזון איש שליש ביצה – מעט יותר משליש מצה 38%

לשיטת ר”ח נא חצי ביצה – שליש מצה.

שליש ביצה 22%

בכזית ראשון כדאי להדר חזון איש שיעור חצי ביצה, ומי שקשה לו שליש ביצה, בכורך בשיעור ר”ח נאה כנ”ל אם קשה או לא, באפיקומן מי שרוצה להדר שני כזיתים יקח שנים כשיעור ר”ח נאה הקטן.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *