ניקוי כוס של ברכה בליל הסדר

שאלה:

בליל הסדר, האם ניתן להשאיר את שאריות היין מהכוס הראשונה ורק להוסיף כדי למלא עבור הכוס השניייה והשלישית וכו'? או שחייבים לשטוף ולנקות מחדש לפני כל כוס כתנאי של כוס של ברכה? אשמח לקבל הסבר לכאן או לכאן. תודה.

תשובה:

שלום רב,

אין צורך לשטוף כל כוס וכוס, משום שכבר שטף והדיח בכוס הראשונה ראה משנה ברורה סי' תעג ס"ק סח.

אולם ראה בכף החיים שם סעי' א' שכתב: "והכוסות צריכים שטיפה והדחה דכוס של ברכה הן. דרשות מהרי"ל סדר האגדה, רוקח סי' רפג. וכ"כ מהרי"ב בשם מהרא"י והב"ד ד"מ בסי' תפו אות ב'. וכ"כ חיי אדם כלל קל אות י'. וכתב שם חיי אדם דאם הם נקיים אין צריך שטיפה והדחה בין כוס לכוס אלא סגי בשטיפת כוס הראשון עכ"ל. ומיהו עיין לעיל סי' קפג סעי' א' בדברינו לשם אות ד' שכתבנו שלפי דעת הזוהר הקדוש והתיקו' דכוס של ברכת המזון צריך שטיפה והדחהאפילו אם הוא נקי יעוי"ש, ומ"מ טוב שיהיה לו כלי מלא מים סמוך לשלוחן כדי לשטוף ולהדיח הכוסות בין כוס לכוס".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל