חליצת תפילין בפני רבו

רבני בית ההוראה
10 Nisan 5779

שאלה:

שלום וברכה! הדין שאין לתלמיד לחלוץ את התפילין כנגד רבו שייך בין בתפילין של יד ובין בתפילין של ראש? והאם הדין שייך גן לבן כנגד אביו?

תשובה:

האיסור הוא בכך שמגלה ראשו בפני רבו ויש בכך זלזול, אין לזה קשר עם תפילין של יד, ראה משנה ברורה לח, לו, בפניו אביו אין איסור.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *