תפילין שנפלו בתוך התיק

רבני בית ההוראה
2 Nisan 5779

שאלה:

שלום. מה הדין אם תפילין נפלו לי בטעות על הרצפה כשהם עדיין בתוך הכיסוי בד שלהם.

תשובה:

שלום וברכה

כיון שנפלו בתוך הכיסוי, אין צורך בתענית או פדיון תענית, אבל יש לתת פרוטה לצדקה ולהבא להזהר יותר.

מקורות:

ראה משנה ברורה סי’ מ’ סק”ג. שו”ת חיים שאל חלק א’ סי’ י”ב

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *