לשפוך מים קרים על הקוסקוס לרככו בשבת

רבני בית ההוראה
2 Nisan 5779

שאלה:

שלום רב כדי לעשות קוסקוס (סולת עבה) שופכים מים רותחים ,מחכים חמש דקות והוא מיתרכך ונעשה מוכן לאכילה. האם מותר לשים(לישפוך) בשבת מים קרים על הקוסקוס כדי לרככו? לא ניקרא בישול למרות שהמים הם קרים? תודה. מימון

תשובה:

שלום רב

כאשר מדובר במים חמים, מכלי שני או שלישי: דברים הנחשבים “קלי הבישול”, כלומר חומרים שמתבשלים בקלות גם כאשר הם לא על האש, אלא בכלי שני שיש בו מים חמים אסור ליתנם שם בשבת. ובענין זה של הקוסקוס נראה שאסור גם בכלי שלישי, שכן ההכנה שלהם היא רק על ידי מים חמים, ועינינו הרואות שבמים חמים של כלי שלישי הם נעשים מוכנים לאכילה כמו בכלי שני. ראה בענין זה בהרחבה בסי’ שיח סעי’ ד ועוד הרבה תשובות כאן באתר לגבי הכנת תה בשבת ועוד. 

לגבי הכנה במים קרים, מסופקני מאוד אם אתה צודק שבמים קרים זה גם יעשה מוכן לאכילה, לדעתי זה כן צורך שימוש במים חמים, אבל אם נקבל את דבריך לכאורה זה יהיה תלוי במה שדן הביאור הלכה בהרחבה שם לגבי קוליאס האיספנין מפני מה אסרו לערות עליו מים מכלי שני, האם זה בגלל איסור בישול, והיינו שבישולו הוא אפילו במים כאלו שהם רק בעירוי ורק מכלי שני, או שהאיסור הוא משום מכה בפטיש, ותלוי בשאלה האם יש מושג כזה של מכה בפטיש באוכלין, וראה שהביא בזה דיון ארוך מדברי הפרי מגדים. שכן להצד שהנושא הוא בישול, ודאי במים קרים לגמרי לא שייך דין זה, אבל להצד שהנושא הוא מכה בפטיש, ומשום שיש איסור מכה בפטיש גם באוכלין, ממילא גם במים קרים שייך דין זה, כיון שבלי המים זה לא היה ראוי כלל לאכילה, ורק ההשרייה עשתה את הקוסקוס הזה ראוי לאכילה.

יום נעים ופסח כשר ושמח.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *