נעלי עור לקטן ביום כיפור

שאלה:

כתוב בשו "ע [סי' תרטז סע' א] : "התינוקות מותרים בכל אלו חוץ מבנעילת הסנדל שאין חוששין כלכך אם לא ינעלו" האם לדעת הספרדים מותר להנעיל נעלי עור לקטן? מה נחשב קטן?

תשובה:

שלום וברכה

קטן שהגיע לחינוך יש לחנכו שלא ינעל נעלי עור ביום כיפור, וגם אם הוא קטן מגיל חינוך הגדול לא ינעל לו נעלי עור, אלא שאם נועל מעצמו לפני גיל חינוך לא צריך למחות בו. ואף שיש שכתבו שבזמנינו שכולם הולכים עם נעלים זה צרכי הקטן ויש להקל לו בנעילת הסנדל, אדרבה, בזמנינו ממש כבר יש הרבה נעלים שאינם עור ואין להקל בזה כלל.

מקורות:

ראה יומא עח ע"ב, טוש"ע סי' תרטז, על המקילים כשירדה חולשה לעולם וכולם הולכים עם נעלים, ראה זרע אמת ח"ג דף צב ב, אולם ברור שהלכה זו היא רק לזמנו שלא היו חומרים סינטטים, אבל בזמנינו אין להקל.

Join the Conversation

2 Comments

  1. "וגם אם הוא קטן מגיל חינוך הגדול לא ינעל לו נעלי עור"

    ילד בן 3 לא יודע לנעול נעליים עדיין לבד…

    אז מה לעשות? מותר לנעול לו נעלי עור?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל