קדושת בית כנסת וארון קודש

שאלה:

לתשומת לבכם בחלון רישום שם כתובת ומייל באתר אין מקום כתיבה ברור עד שלא מקישים על הכיתוב כמו כן כדאי לאפשר צירוף קובץ לשאלה בס"ד שלום וברכה בבית הכנסת שלנו 3 אולמות תפילה ובנוסף אולם ארועים שנועד לשם ארועים ומשמש לארועים חלקת לא דתיים כל ימות השנה גם בשבתות קורה ובשעת סעודה שלישית מצלצל טלפון או נשים ל אצנועות נכנסות לשם אזכרה וכד' לאחרונה העלה ועד הכנסת בפני כרב המקום שאלה אם כדאי להתקין ארון קודש קטן באולם הארועים אליו יובילו את ספר התורה לצורך קיום מניין במקום כנהוג מדי בקר בימות החול ולשם יצירת מראה כבוד ואוירת בית כנסת לצורך העתקת מניין מאחד מאולמות התפילה במקרי צורך כיוון שמדובר באולם תפילה קטן וצפוף ורוצים לעבור לאולם הארועים שהוא יותר מרווח להלן תשובתי אבקש חוות דעתכם לד"ר בניאן היקר שאלתך בנוגע להכנסת ארון קודש באופן קבוע לתוך אולם הארועים של בית הכנסת במטרה לאפשר קיום תפילות במקום בלי צורך לצאת לקרוא בתורה במקום אחר האולם משמש במהלך השנה לארועים חלקם דתיים וחלקם פחות בנוכחות אנשים שחלקם לא לבושים בצניעות ולא נוהגים כבוד במקום . במקום יש לימוד תורה מדי יום וגם תפילות מדי בוקר ואולי תתקיימנה גם בקבלת השבת ועוד תשובה: כתב השו"ע בהלכות בית הכנסת סימן קנא סעיף א בתי כנסיות ובתי מדרשות, אין נוהגין בהם קלות ראש כגון: שחוק והתול ושיחה בטילה, ואין אוכלים ושותים בהם ולא מתקשטין בהם ולא מטיילין בהם ולא נכנסים בהם בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, ות"ח ותלמידיהם מותרים לאכול ולשתות בהם, מדוחק, וי"א דבבה"מ אפי' שלא מדוחק שרי (ר"ן פ' בני העיר). ואין מחשבים בהם חשבונות, אא"כ הם של מצות, כגון: קופה של צדקה ופדיון שבויים, ואין מספידים בהם כלומר יש בבית הכנסת קדושה מיוחדת שלא מאפשרת לאכול ולשתות שם ועוד בפרט כשמדובר בשתיה אלכוהולית האסורה לגמרי בבית הכנסת וכמובא בפרשת השבוע שלנו פרשת שמיני יין ושכר אל תשת כלומר הכהנים בעבודת המקדש וכלל הציבור בתפילה ורמז שמילת תשת ראשי תיבות תפילת שיכור תועבה וגם אוירה של קלות ראש המאפיינת או לם ארועים כזה אינה שייכת לבית הכנסת ואמנם כאן מדובר באולם ולא בבית כנסת .אך בנוכחות ספר התורה חמור הדבר גם כן ואמנם אפשר להוציא את ספר התורה ולהשאיר רק ארון קודש ריק אך עדיין יתרגלו האנשים לזלזל בארון הקודש ובפרט שהאולם מושכר לאירועים חיצוניים בלי פיקוח על תכנם וכמה פעמים באים אנשים בשבתות על טלפון לסעודה שלי שלישית ובבגדים לא ראויים . לכן גם אם מותר ואפשר לעשות ארון קודש ולעשות מחיצות בינו לבין האולם בשעת הארועים ,טוב ונכון לדעתי לא לעשות כך ואמנם גם בלי ארון קודש אפשר להתפלל במקום ובמידת הצורך תוך רגע קטן אפשר להוציא ספר תורה מארון הקודש שבבית הכנסת ולהביא אותו לאולם הארועים ואין בכך כל איסור כי זה אותו מבנה וכך נהגו בעבר להוליך את ספר התורה בתוך המבנה מתוך חדר ששימש כארון קודש אל אחד מחדרי בית הכנסת לקרוא בתורה וכך עדיף לנהוג.

תשובה:

שלום וברכה

נהנתי מאוד מתשובתך שנאמרה בדעת ובתבונה, ונכונים הדברים.

שבוע טוב ומבורך, ויהיה רצון שבהמשך פעילותכם הברוכה תוסיפו להרבות ולהרחיב גבולות הקדושה במקומכם עד כי יבוא ינון.

בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *