נדרי מצוה בלב

רבני בית ההוראה
כ"ג אדר ב' ה'תשע"ט

שאלה:

הרב רציתי לשאול שאלה לא קשור לocd שיש לי אם עכשיו סתם דוגמא אני רוצה לעשות איזה מצווה ואני מתכוון לעשות את זה ותיחננתי את זה בלב ואמרתי שאני עושה את זה וזה היה בלב ולא אמרתי בלי נדר האם זה נדר וצריך שכול פעם שאני מתכנן לעשות מצווה אני חייב להגיד בפה בלי נדר?

תשובה:

שלום וברכה

תיכנון לעשות מצוה אינו נדר, נדר פירושו שאדם מקבל על עצמו באופן מחייב לעשות זאת, חושב הריני מקבל על עצמי…. גם בזה יש דעות שונות אם נדרי מצוה חלים בלב כמו נדרי צדקה, לדעת רבים הדין הזה קיים רק בנדרי תענית ונדרי צדקה ולא בשאר נדרי מצוה, ראה שערי תשובה סי’ תס ומהר”ם שיק או”ח סי’ רמט וערוך השלחן סי’ רנח סעי’ לט ועוד רבים. אמנם בחתם סופר אבהע”ז ח”ב סי’ קא חשש שנדר חל גם במחשבה כאשר הוא לדבר מצוה, ואין הבדל בין תענית לשאר מצוות, וכן דעת היעב”ץ בהגהותיו נדרים ח ב, ולכן יש לחשוש לדעה זו. אבל שוב, רק בקבלה מוחלטת ולא בתיכנון בעלמא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *