מיחם חשמלי עם מדיד מים – לשימוש בשבת

הרב ירוחם ארלנגר‎
י"ז אדר ב' ה'תשע"ט

שאלה:

יש מיחמים שיש להם זכוכית בחוץ להראות כמות המים בהמיחם . כנראה שכשלוקחים מים מן המיחם נכנסים מים קרים אלו לתוך המיחם ואותם המים עדיין לא נתבשלו האם יש לזה עצה או היתר

תשובה:

שלום וברכה

אכן יש שאלה גדולה לגבי המים האלו שנמצאים בצינורית המדידה, שכן הם לא מתחממים מעבר ל50 מעלות צלזיוס, וכאשר מוציאים מים מהמיחם, מחמת חוק כלים שלובים הם מתערבים במים של המיחם ומתבשלים. ואף שאין כוונתו לכך זה פסיק רישא, ומן הסתם גם נחשב פסיק רישא דניחא ליה, כיון שהוא מעונין לשתות מים חמים ככל האפשר.

אכן בדרך כלל המים האלו מתערבים במי המיחם במשך הזמן גם ללא הוצאת מים, כך יוצא שכעבור זמן מהרתיחה כבר התחלפו המים בצינורית באלו שבמיחם, ועתה אלו שבצינורית הם מים שכבר התבשלו במיחם. ואף שהם חוזרים ומצטננים שם לחום הנ”ל ואולי גם יורדים פחות מחום שהיד סולדת בו, הרי לדעת הרמ”א לח שנצטנן ולא נסתלק לגמרי בישולו הראשון אין בו איסור בישול, ובפרט יש לסמוך על כך אם לפני שבת הוציא מהמיחם כוס מים, שבכך ודאי כבר עירב את המים שבצינורית עם אלו שבמיחם, כך שעיקר הבעיה היא לספרדים שחוששים לאיסור לח שנצטנן גם כשלא נסתלק בישולו הראשון לגמרי, כל זמן שאין היד סולדת, וכאן לפעמים אין היד סולדת.

אמנם, כיון שיש ספק אם זה ירד מיד סולדת, כתב בשו”ת אור לציון ח”ב סי’ ל בהערה שיש להקל גם לספרדים, משום שכל הנושא של בישול בלח שנצטנן הוא מחלוקת הפוסקים. אלא שציין שהרוצה להסתלק מן הספק יסיר את הצינורית או יסתום אותה שלא יכנסו בה מים. 

צירוף נוסף יש בזה להקל, שכיון שהמים חמים בחום שהוא סביב ה50 מעלות, והם מועטים מאוד, יתכן שכבר אינו נקרא פסיק רישא דניחא ליה, כיון שאינם צוננים ואין משמעות למה שמתחממים מעט יותר מחמת עירבובם, ולשיטת הערוך פסיק רישא דלא ניחא ליה מותר. ממילא, יש כאן רק ספק אם אינם יד סולדת, ויש מחלוקת מחבר ורמ”א כשלא נסתלק בישולם הראשון אם יש בישול אחר בישול, ויש מחלוקת בכלל בלח שנצטנן אם יש בו בישול, וכל זה אולי הוא בפסיק רישא דלא ניחא ליה, לכן מעיקר הדין יש להקל, והמחמיר להסיר את הצינורית או לרכוש מיחם ללא צינורית תבוא עליו הברכה.

יצויין, שבטרמוס חשמלי הבעיה יותר חמורה ויש טרמוסים שבהם המים ממש צוננים, לכן אין לקנות ללא הכשר [ ההכשר הפשוט של מכון צומת שאינו מהדרין, הוא באופן שמי המדיד הם בחום של 50 מעלות].

ערב טוב ומבורך.

2 תגובות

    המציאות לא נודע לי שבמשך הזמן מתערבים המים שבזכוכית עם המים שבמיחם, ואם כן הוא המציאות אז קבלה היא ונקבל, אבל לפי הנראה לעינים אין כאן ערבוב מים ואדרבה אם מעכ”ת יוכל להבטיח לי שכן הוא המציאות אז ינוח דעתי. יישר כוחכם.
    ב.ק.

    רבני בית הוראה:

    בס’ ארחות שבת פרק ב מביאים שתוך שעה זה מתערב גם בלי הוצאת מים, על פי חוות דעת מהנדס. הרב ישראל רוזן במאמרו שסביב המיחם שבת שבהכשרו, כותב שאם מוציאים כוס מים לפני שבת ודאי זה מתערב. אני אינני מהנדס רק נסמכתי בתשובתי על דברי שני המהנדסים הנ”ל. באופן עקרוני זו סברא שזה מתערב, שהרי זה מחובר, הצינורית בסך הכל עובדת עם חוק כלים שלובים, אלא שהמים מצטננים כל הזמן בצינורית, ולכן חשוב לקנות עם הכשר כדי לדעת שחום המים שם הוא יד סולדת לפחות לשיטות המקילות. וכמובן לכתחילה עדיף בלי צינורית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *