שכח על הניסים בסעודת פורים

שאלה:

פעמיים קרה לי ששכחתי ונזכרתי אחרי שגמרתי. האם עלי בפעם הבאה לחזור לברך מחדש.? בשושן פורים לתושב גבעתים, אומרים מגדיל או מגדול. בפורים עצמו אמרתי מגדול, זה היה נכון.?

תשובה:

שלום וברכה

בדיעבד ששכח על הניסים בברכת המזון, בסעודת הלילה ודאי אין צד שצריך לחזור, אבל גם בסעודת פורים נחלקו בזה הדעות, וזה תלוי בשאלה האם יש חיוב אכילת פת בסעודת פורים, ומספק לא חוזרים, ובלאו הכי צידד המשנה ברורה שאינו חמור מתפילה ולא חוזרים.

המנהג הרווח לומר מגדיל גם בפורים עצמו, ומכל מקום בפורים שושן למי שאינו בן ירושלים ודאי יש לומר מגדיל.

מקורות:

ב’פרי מגדים’ (שם) כתב להסתפק אם חייב אדם לאכול פת בסעודת פורים, או שמא די באכילת בשר ושתיית יין.

בהלכה זו נחלקו הפוסקים. דעת המהרש”ל (סימן מח, בשם הרב יעקב פולאק, שגרס כן בדברי המרדכי שבת פ”ב, סימן רעח) שחייב אדם לאכול פת בסעודת פורים, ולכן אם שכח לומר “על הניסים” בברכת המזון חוזר לברך שוב (כיון שמדובר בסעודה שחייב לאכול בה פת).

עוד חידש שם שגם אם כבר אכל פעם אחת פת, עדיין כיון שאכל פת שוב בסעודת הפורים, חוזר אם שכח “על הניסים” מחמת חובת אכילת פת בשעת הסעודה.

בספר ‘מור וקציעה’ (סימן תרצה) הסכים הרב יעקב עמדין שחייב אדם לאכול פת בסעודת פורים, וכן דעת השל”ה (הלכות פורים).

אבל ב’מגן אברהם’ (ס”ק ט) חלק בזה, וכתב שהרי גם התפילה חובה היא, ולמרות זאת מי ששכח לומר “על הניסים” אינו חוזר – ולמה תהיה עדיפה ברכת המזון מחובת התפילה? בנוסף, העיר שמי שכבר אכל פת בשחרית, בוודאי לא יחזור, שכן כבר קיים את חובתו.

הערה שלישית, והיא המרכזית לענייננו, היא שכלל אין חובה לאכול פת בסעודת פורים, “כי לא מצינו שחייב לאכול פת בפורים, ומצי למיפטר נפשיה בשאר מיני מטעמים”. לקביעה זו הסכימו כמה פוסקים, וראה בשבט הלוי (ח”ד, סימן נד, אות ב).

להלכה, פסק ה’משנה ברורה’ (ס”ק טו) שמספק אינו חוזר בברכת המזון, מפני שספק ברכות להקל. ב’ערוך השולחן’ (תרצה, ז ו-יב) פסק מחד שמצווה לאכול לחם, ומאידך הורה שהשוכח “על הנסים” אינו חוזר, שכן אין דין הזכרתו בברכת המזון חמור מהזכרתו בתפילה.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל