השגת גבול בהקמת מפלגה. ועל איזה איסורים יש לחזק בתקופת הבחירות

שאלה:

שלום וברכה.
היות שהבחירות קרובות ויש מקום לענ"ד לדון גם בהלכות "בחירות" .ויש לדון האם מפלגה או ח"כ שפרשו ממפלגת האם ומתמודדים באופן עצמאי לבחירות הקרובות ומסתכנים שלא יעברו את אחוז החסימה ומאידך הם מפסידים קולות ומנדטים למפלגת האם וגם אם יכנסו לכנסת הרי יש לך גם השלכות על מפלגת האם בצימצום כחם ונציגותם בכנסת ובממשלה וקבלת תקציבים וכו' והשאלה היא האם יש כאן איסור השגת גבול ודין יורד לאומנות חבירו.(ב"ב כא:)
אציין שבאופן אישי איני משתתף כלל בבחירות ולא מזוהה עם שום מפלגה ואין לי בזה אלא דיון הלכתי בלבד.
אשמח לקבל את תשובתכם בהקדם.

תשובה:

שלום וברכה,

יורד לאומנותו של חברו נאמר כאשר אדם מעיר אחרת בא לעיר הזו, ומקים עסק ופוגע לבן העיר בעסק שלו, שיכול בן העיר לעכב עליו שמאחר ואינך מהעיר לא תוכל להפסיד לי קליינטים. אבל בן עיר שרוצה להקים עסק בעירו לא יכול בעל עסק זהה להפריע לו ולעכבו, מאחר ושניהם בני אותה העיר זכות שתיהם להתפרנס.

אמנם מחדש האביאסף שאם השני שפותח עסק זהה משבית לו את העסק, כגון אם פותח את העסק בתחילת הרחוב, שכל מי שיכנס לרחוב יתקל בו ויקנה ממנו ולא מהעסק הקדום שנמצא בתוככי הרחוב, במקרה כזה שמשבית לו את העסק, ולא רק לוקח חלק מלקוחות, יכול לעכב עליו שלא יפתח.

מקרה אחר של יורד לאומנות כאשר אדם עשה פעולה להביא אליו לקוחות, ובעל עסק זהה לוקח את אותה פעולה שעשה חברו וגורר את הלקוחות אליו – אסור. למשל: אדם שפירסם על החנות שלו וגרר לו לקוחות, ובא אדם אחר לפתח החנות ומדבר איתם שיבואו לקנות אצלו – אסור. הראשון שפעל שיבואו הלקוחות אליו זכה בהם. וכמו שכתבו התוספות שאם פירש מצודה וגרר שיבואו דגים סביב המצודה, אסור לאחר לקחת את הדגים שהתאספו למצודה של הראשון, שנחשב שקנה את הדגים בפעולה שגרר אליו.

ומכאן נדון לשאלה בנושא הבחירות במבט ההלכתי. האם מותר לח"כ לפרוש ממפלגה ולפתוח מפלגה לבדו כאשר ברור שמפלגת האם נפגעת מכך? התשובה שדין כל אזרח במדינה כבן עיר שמותר לו לפתוח עסק לבד. ולכן מותר לו לפתוח מפלגה לעצמו, ואין בזה משום יורד לאומנות של חברו.

במקרה שמסכן את מלפגת האם האם נאמר שדומה למקרה של אביאסף שאסור לו להשבית לו את העסק גם אם הוא בן עיר? התשובה לכך יש לחלק בין המקרה של האביאסף ששם פותח בתחילת הרחוב וגורם שאנשים לא ייכנסו לרחוב. במקרה דנן הח"כ שפורש לא מונע מהם לפרסם את עצמם, ולמשוך בוחרים, ויש להם אפשרות גם להתמודד בדיוק כמותו, ולכן אין איסור הלכתי בזה.

אמנם אם מפלגה הציגה קמפיין, ובא חבר מחוץ למפלגה ומטעה את האנשים כאילו הקמפיין הוא שלו וגורר אליו בוחרים, יש לדמותו לפורש מצודה, אבל המקרה הוא לא שכיח.

הנדונים ההלכתיים שיש לעורר בזמן הבחירות: האם הריצה לבחירות והתחרות בין האזרחים מתיר לדבר לשון הרע, שנאת הבריות, זלזול בתלמידי חכמים, להזיק רכוש ציבורי בהדבקת מדבקות במקומות שלא מיועדים לכך, להזיק רכוש של מפלגה מתחרה, ועוד כהנה. והתשובה לכל הנ"ל, "שאין כל היתר" ויש לשמור על גדרי ההלכה – הלכות בן אדם לחברו – גם בערב בחירות.

נסיים במעשה קצר ששמעתי מידיד: כידוע שמרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל פעל רבות למען מפלגתו, והדיר שינה מעיניו להצלחת הרשימה, והרבה לדבר שכל אחד יפעל ויפעיל אחרים לבחור למפלגתו. באותם ימים ניגש אליו אדם שהתחזק והתקרב לתו"מ, אך בני משפחתו לא התקרבו איתו, וכל ערב בחירות שניסה לשוחח איתם לבחור במפלגה של מרן זצ"ל הנושא הסתיים בויכוחים ומריבות. שאל אותו יהודי את מרן זצ"ל כיצד עליו לפעול כאשר בנושא. ענה לו הרב, שהיות והשכנוע על נושא הבחירות גורם לו מריבות עם בני משפחות, שלא ישוחח עמהם כלל בנושא, המצווה להפעיל אחרים להצביע שייכת לאנשים שיודעים לדבר ולשכנע בלי מריבות.

אף אנו נלך בדרכו…

נפתלי בן חיים.

מקורות:

בדין יורד לאומנותו של חברו – ראה שו"ע חו"מ סימן קנו סעיף ה. ובפת"ש שם ס"ק ג.

דין פורש מצודה – ראה תוספות קידושין דף נט ע"א ד"ה עני

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל