בריכה מעורבת כשאין הרבה מבקרים

רבני בית ההוראה
ז' אדר ב' ה'תשע"ט

שאלה:

האם יש איסור להיות בבריכה מעורבת גדולה, ביום חורפי כשאין הרבה מבקרים ואפשר לתפוס פינה צדדית ולשמור על העיניים? אם כן, מהם הסיבות והמקורות לאיסור?

תשובה:

שלום וברכה

חלילה וחס ידידי!

בגמ’ בבבא בתרא (נז, ב) למדנו: “‘ועוצם עיניו מראות ברע’, א”ר חייא בר אבא זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה. היכי דמי, אי דאיכא דרכא אחריתא, רשע הוא, אי דליכא דרכא אחריתא, אנוס הוא. לעולם דליכא דרכא אחריתא, ואפ”ה מיבעי ליה למינס נפשיה”.

בפירוש רשב”ם מבואר שמדובר בשעה שהיו הנשים מכבסות את הכביסה על שפת הנהר, והיה דרכן לגלות את שוקן כדי לעמוד במים ולכבס, ועבר אדם על שפת הנהר ועצם עיניו מראותן. הכתוב משבחו שהוא “עוצם עיניו מראות ברע”. ומקשה הגמרא, אם יש דרך אחרת ללכת בה, אם כן הרי רשע הוא, ופירש רשב”ם: “ואף על פי שעוצם עיניו, שלא היה לו לקרב אלא להרחיק מן העבירה, דקיימא לן חולין (דף מד, ב) הרחק מן הכיעור”.

כלומר, אדם שעובר ליד הנהר ועוצם עיניים, לא רואה כלום, הוא רשע!!! למה אתה עובר שם!!

בודאי הוא כך שמי שנכנס לבריכה מעורבת [בינינו אין מצב שהוא לא רואה אלא אם כן הוא נתקל בקירות… אבל לא נכנס לעובדות כי זה לא משנה, גם אם לא ראה כלום, הוא רשע גמור].

שבת שלום.

2 תגובות

    ת:

    אין דרכא אחרינא

    רבני בית הוראה:

    כשאמרו שאין דרכא אחרינא, הכוונה כאשר יש צורך חיוני לעשות דבר מסויים, שחייה בבריכה זה דבר שניתן לוותר עליו… זה לא נקרא שאין דרכא אחרינא! מה גם שאני חוזר שוב, מי שחושב שילך למקום כזה ולא יראה פשוט טועה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *