שכירות בדירה שנקנתה – המשך

רבני בית הדין
כ"א אדר א' ה'תשע"ט

שאלה:

בהמשך לשאלתי מלפני כמה ימים מספר 223748# המוכר טוען 3 טענות. 1. כיון שהיה חוזה נוסף לא רשמי בנוגע למחסן שנחתם בנפרד וגם עליו לא שילמתי הרי שלא שילמתי את מלוא התמורה. טענתי היא שמדובר בשתי חוזים נפרדים שאין ביניהם כל הפניה מאחד לשני ובחוזה של המחסן לא מפורטים תנאים כלשהם ולכן לא אמורים לחול התנאים של חוזה הדירה על חוזה המחסן. 2. המוכר טוען שכיון שסעיף השכירות מופיע בחוזה המכירה אז גם התשלום על השכירות הוא חלק מהמכירה כולה ולדעתי אין בטענה זו ממש כיון שבחוזה לא מופיע דבר כזה ומה שכתוב בחוזה הוא שמסירת החזקה בדירה תהיה לאחר תשלום התמורה על הדירה. 3. הוא טוען שהוא יכול להחליט שחלק מהתשלום שקיבל ילך לשכירות ולכן החוב שנשאר הוא חלק מהדירה ורצוני לדעת האם יש בטענה זו ממש כלומר האם הוא יכול להחליט על מה שילמתי בפרט שהתשלום התבצע ע”י משכנתא מהבנק שגלוי לכל שלא משלמים שכירות במשכנתא. וכן הטענה הזאת התעוררה רק עכשיו בעוד בקבלת התשלומים הוא לא אמר דבר.

תשובה:

שלום וברכה,

כדאי ששניכם תפנו לרב או דיין שישמע את הצדדים. אני כותב רק הצעת דברים:

1. אם המכירה נעשית בשתי חוזים, אכן אין קשר בין חוזה לחוזה, ולכן עיכוב התשלום על חוזה אחד לא מבטל את הקניין על החוזה הראשון.

2. מה שהוזכר בחוזה על החובה לשלם דמי שכירות לכאורה לא קשור לתשלום על הקניין, והעיכוב תשלום השכירות לא אמור לעכב את הקניין של הדירה, אלא אם כן הותנה כן מפירוש.

3. אם יש שתי חובות, מותר למלווה להחליט על איזה חוב מקבל את הפירעון. ולכן יכול המוכר להחליט בשעת הפירעון שהכסף שניתן לו יהיה עבור השכירות. [כמבואר בשו”ע חו”מ סימן נח סעיף ובסימן פג]. אך אם המוכר קיבל את הכסף ולא חשב שיהיה עבור השכירות, אלא עבור המכר, אינו יכול עכשיו לשנות ולקבל את התשלום של השכירות.

[חשוב לבדוק במקרה שלך האם בשעת תשלום על הדירה לא היה חוב של שכירות, ונוצר רק אח”כ שלא שילמת, א”כ לא יכול לקבל את הכסף עבור חוב שכירות שעדיין לא הגיע זמנו.]

לגבי טענתך שהתשלום ממשכנתא מהווה ראיה שניתן עבור המכירה ולא עבור השכירות – ראה בזה בשו”ע סימן נח סעיף ג. ויש לדון האם זה מועיל לכאן – שמא שם לא יכול כיון שהחוב השני אין למלווה ראיה, אבל אם יש ראיה שיש חוב אולי יוכל לתפוס.

בהצלחה. 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *