שהחיינו בחנוכת הבית

רבני בית ההוראה
כ"א אדר א' ה'תשע"ט

שאלה:

על מה מברכים שחיינו בחנוכת בית

תשובה:

שלום וברכה

בשו”ע בסי’ רכג סעי’ ג כתב שמברכים שהחיינו על קניית בית חדש, לכתחילה מיד כשנכנסים לגור עם קביעת המזוזות, ובדיעבד כל עוד השמחה קיימת, ויש שכתבו שלא יאחר יותר משלושה ימים.

אמנם בכף החיים שם ס”ק יז הביא מהבן איש חי שלא נהגו לברך ברכת שהחיינו, ונראה שמכאן פשט המנהג שלא לברך על הבית בלבד אלא גם להביא פרי חדש או בגד חדש שהברכה תחול גם עליהם, וכך יוצאים מכל ספק.

ישוב טוב!

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *