שיעור מתנות לאביונים

שאלה:

מה דעת האגרות משה בענין כמות מתנות לאביונים? תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

אינני יודע התייחסות מיוחדת לבעל האגרות משה, באופן כללי יש לתת שתי מתנות לשני אביונים – כלומר, מתנה אחת לכל אביון – שנאמר: "ומתנות לאביונים" – בלשון רבים (מגילה ז א; רמב"ם מגילה פ"ב הט"ז; טוש"ע או"ח תרצד א). שיעור מתנות אלו, נחלקו בו ראשונים ואחרונים: יש סוברים, שצריך ליתן לכל הפחות פרוטה לכל עני (ריטב"א מגילה ז א; משנ"ב שם ס"ק ב). ויש סוברים, ששיעור המתנה אותה צריך ליתן לעני, היא כזו שיוכל לקנות בה פת בשיעור הראוי לסעודה [כמות של שלוש ביצים] (מחזיק ברכה או"ח שם ס"ק ב. וראה מהרש"א בחידושי אגדות מגילה שם, ודעת תורה או"ח שם ס"א בדעתו. וראה שערי תשובה שם ס"ק א. כמות של שלוש ביצים במידות הנוהגות בזמנינו, לדעת ר' חיים נאה היא 173 סמ"ק, ולדעת החזו"א היא 300 סמ"ק). לדעת הגרי"ש אלישיב יש להחמיר היום שכיון שיש סוברים שהנתינה תהיה לפי חשיבותו של הנותן, אדם מסודר יתן 50 ש"ח לכל אביון מאותם שנים, ואדם עני יתן 10 ש"ח לכל אביון.

שבת שלום.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל