לא תתורו או הרהור

רבני בית ההוראה
י"ב אדר א' ה'תשע"ט

שאלה:

שלום וברכה יש שאלה שמאוד חשובה לי, המסתכל באשה עובר בדאורייתא של ‘לא תתורו’ (רמב”ם הל’ תשובה פ”ד) המהרהר באשה עבר איסור אחר, כנראה דרבנן (הל’ אסו”ב כא,יח) לפ”ז המסתכל בתמונה של אשה עבר על לא תתורו או על הרהור? הרי אין כאן אשה באמת, רק פיקסלים… אז זה לכאורה יהיה רק איסור הרהור. מה דעת הרב? ברוכים תהיו

תשובה:

שלום רב,

המקור שציינת לא עוסק בהרהור. אמנם בדרך כלל זה מגיע גם עם הרהור. אבל הרמב”ם שם לא כתב שהרהור זה דרבנן.

ראה מה שכתב הבית יוסף אבה”ע סי’ כא:

כתוב בארחות חיים (ח”ב הלכות ביאות אסורות סי’ יג) בשם ה”ר יונה (באגרת התשובה יט כ) אסור להסתכל באשת איש מן התורה שנאמר (במדבר טו לט) ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם ואסור להסתכל בפנויה מדברי קבלה שנאמר (איוב לא א) ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה וכל המסתכל באשת איש מכשיל ומכחיש כח יצרו הטוב והודו נהפך עליו למשחית שכך ארז”ל (סנהדרין צב.) כל המסתכל בעריות קשתו ננערת ואשר לא נשא עיניו אל אשת איש זוכה ותחזינה עיניו בנועם יי’ מדה כנגד מדה שכך ארז”ל (מדרש רבה סוף פרשת אחרי מות כג, יג) כל הכובש עיניו מן העריות זוכה ומקבל פני שכינה שנאמר (ישעיהו לג טו) עוצם עיניו מראות ברע ונאמר אחריו (שם שם יז) מלך ביפיו תחזינה עיניך. ואסור מן התורה להרהר באשה ואפילו פנויה וחמור הרהור פנויה ממגעה שעל ההרהור עובר בלאו מן התורה שנאמר (דברים כג י) ונשמרת מכל דבר רע ופירשו רז”ל (ע”ז כ:) שלא יהרהר ביום ויבוא לידי טומאה בלילה עכ”ל”.

אבל בכל מקרה אני חושב שאין הבדל במסתכל לשם הנאה בין אם הוא מסתכל על אישה או על תמונה שלה, בסופו של דבר האיסור לא ולא תתורו אחרי עיניכם. אז נכון שהגדרת האיסור הוא הסתכלות, אבל היום תמונה זה ממש כמו במציאות. ראה בשו”ת אז נדברו ח”י סי’ לה שהאריך בכל זה.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *