האם גט קרוע פסול?

רבני בית ההוראה
י' אדר א' ה'תשע"ט

שאלה:

לכבוד הרב שבוע טוב,
איתא בגמ’ בכתובות : -וכי תימא דקרעינן ליה אמרה בעינא לאנסובי ביה דקרעינן ליה וכתבינן אגביה גיטא דנן קרענוהי לאו משום דגיטא פסול הוא אלא דלא תיהדר ותיגבי ביה זמנא אחרינא.

1.הכיצד יתכן שקורעים גט והוא לא נפסל(וגם אם זה לתועלת, למה לא גזרו אטו שאר גיטין קרועים)?
2.האם קיים כיום משביען את האישה אם היא רוצה ליטול גט מהיורשין או דמוגמאות כאלו?
ובכלל האם כיום יש דין שבועה בבתי הדין?

תודה!

תשובה:

שלום רב,

  1. ודאי שהגט נפסל ע”י הקריעה. אבל זה לאחר שהיא כבר התגרשה. הנושא של הגמרא שם הוא לא הגירושין עצמם אלא הראיה שהיא התגרשה, הן לגבי גביית כתובתה, והן לגבי נישואין עם אחר. לכן קורעים את הגט, וכותבים לה, שהקרע לא נעשה מחמת שזה היה פסול אלא מטעמי גביה. לכן ההוכחה שלה שאכן היא התגרשה בעינה עומדת. (היום לא נותים לה את הגט הקרוע, אלא כותבים לה מעשה בית דין ושלשת הדיינים חותמים עליו שהיא גרושה, וזה ראיה מספיקה כדי שתוכל להתחתן עם אחר).
  2. לא משביעים את האישה. כאשר יש צורך בשבועה מעיקר הדין בבית דין, נוהגים לפשר על השבועה. כלומר, במקום לתת את מלוא הסכום, ממירים את השבועה בשליש וכד’.

2 תגובות

    נתן א:

    מחילה הרב, לא זכיתי להבין הגט של הגמ’ הנזכ’ זה לא גט רגיל אלא רק ראיה שהיה גירושין?

    רבני בית ההוראה:

    זה גט רגיל. אבל שכבר השתמשו בו לגרש את האישה. וכעת הנידון הוא האם להשאיר את זה אצלה כדי שתהיה לה ראיה לגירושיה, ומאידך היא תוכל גם להשתמש בו כראיה לכך שמגיע לה כתובה. לכן אם קורעים את זה לאחר הגירושין זה לא רלוונטי לעצם הגירושין אלא זה מלמד שכבר קיבלה את כתובתה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *