גזל של קטן

רבני בית הדין
10 Adar 5779

שאלה:

שהיתי קטן אימי שלחה אותי לחנות קניתי ולא החזרתי לה את העודף כששאלה אמרתי שהמוכר לא החזיר לי כמובן שזה היה שקר והיא הלכה לקחת ממנו את הכסף.. השאלה האם אני צריך להחזיר לו את הכסף ואיך והאם אני צריך לספר לו

תשובה:

שלום וברכה,

כלפי המוכר נחשב לנזק בגרמא, משום שאתה לא הזקת את המוכר, אלא מחמת שאמרת נתונים לא נכונים נגרם שלקחו מהמוכר כסף שלא כדין. ודין גרמא שפטור בידי אדם וחייב בידי שמים.

כלפי האמא שלך אתה נחשב גזל שלקחת ממנה מעות ששייכים לה.

אם מעשה זה היה נעשה על ידי גדול – גיל 13, היה חייב לשלם למוכר אבל לא לאמא. אין סיבה שהגזלן ישלם פעמיים, ומאחר והאמא קיבלה את הכסף מהמוכר, יש להשיב רק למוכר.

קטן פטור על נזקין וגזלות שעשה בקטנותו, אבל יש עניין לצאת יד”ש ולכן כדאי שיפצה במשהו את הנגזל. ולכן מומלץ שתיקח מוצר מסוים [פחות מהשווי שלקחת מהאמא] מהחנות ותשלם ותחזיר את המוצר למקומו בחנות, ובכך אתה מסלק כל תביעה שלא תהיה.

שבוע טוב.

מקורות:

ראה פתחי תשובה חו”מ סימן שמט ס”ק ב.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *