שימוש בעצי הסוכה לאחר החג לצורך חול

רבני בית ההוראה
27 Sh'vat 5779

שאלה:

בעבר השתמשתי בזויות לתפיסת הדפנות אחת לשניה. כעת אין לי צורך בזויות אלו האם מותר לי להשתמש בהם לדברי חולין?

תשובה:

שלום וברכה

כיון שאתה לא מעוניין להשתמש בזה יותר לסוכה אין בעיה להשתמש תשמיש חול אבל לא תשמיש בזיון.

אם רוצים להשתמש שוב בשנה הבאה – נחלקו הדעות.

מקורות:

ראה משנה ברורה סי’ כא ס”ק ו ובביאור הלכה שם.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *