פיצוי לעובד שנפצע בעבודה

רבני בית הדין
21 Sh'vat 5779

שאלה:

חבר שעובד בחברה לקח אותי לעבוד איתו ,
אני עובד דרכו ואת שכר עבודתי אני מקבל ממנו .(יתכן שגם מרוויח עלי קצת , לבריאות)
נפצעתי במהלך העבודה .
מי אחראי על הנזק שנגרם לי מפציעה זו

תשובה:

שלום וברכה,

החברה שאליה אתה עובד, אין לה שום קשרי עובד ומעביד איתך, ולכן אינם חייבים לשלם להם.

לגבי חובת המעביד האם חייב על הנזקים של העובד, השאלה מדאי כוללנית, יש לשמוע האם הנזק הגיע מחמת פשיעת המעביד, או שלא באשמתו, והאם הנזק בגוף או בממון. ובכל מקרה חייב לצאת ידי שמים. ואם הזהיר את העובד על הסכנה בעבודה, פטור אף לצאת ידי שמים. וכמו כן על פי החוק חייב המעביד לבטח את העובד, ואם לא ביטח אותו יש מחלוקת הפוסקים כמה חייב המעביד. ביכולתך לשלוח את השאלה שוב בפירוט.

בהצלחה.

מקורות:

פרטי הדינים ראה בספר משפט הפועלים פרק כד.

גם במקום שהמעביד פטור על נזקי העובד מ”מ חייב לשלם בדיני שמים – ראה משפט שלום סימן קעו. ואם הזהיר את העובד פטור אף לצי”ש  – ראה פת”ח שכירות פי”ז הערה עב.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *