פגיעה במזיק שרוצה לברוח ולא לשלם

רבני בית הדין
י' שבט ה'תשע"ט

שאלה:

שלום הרב, אם מישהו הזיק ומנסה לברוח, האם מותר לניזק לפעול פעולה כלפיו, כדי לקחת ממנו פרטים: א. לפגוע במזיק כדי שיעצור. ב. לפגוע בממון של המזיק כדי לעכבו?

תודה

תשובה:

שלום וברכה,

יש מושג בהלכה ‘עביד איניש דינא לנפשיה’ – אם ברור לו שפלוני חייב לו כסף, ויוכל להוכיח זאת בבי”ד, יכול לקחת ממנו מעות לפירעון החוב, וכן יכול להכותו כדי שיפרע לו את חובו. והרמ”א הביא שי”א דווקא לחטוף את החפץ שלו מיד חברו או שרוצה לגזול ממנו או להזיקו, יכול לעשות דין לעצמו.

ולכן אדם שפגע בחברו ומנסה לברוח, נחשב שרוצה לגזול אותו, ולכו”ע יכול לעשות דין לעצמו, להכותו או לפגוע בממונו כדי להציל את ממונו ולקחת את פרטי המזיק שיוכל לתובעו.

בהצלחה.

מקורות:

ראה שו”ע חו”מ סימן ד. ולגבי הכאה ראה נתיבות, והאחרונים תמהו על דברי הנתיבות שנסתרים מדברי הגמרא בריש פרק המניח.

2 תגובות

    Ml:

    האם גם כשלא היו עדים בתאונה?

    רבני בית הדין:

    אם תפיסתו תגרום שיהיה ניתן להוכיח שהוא עשה את התאונה – לפי הסימונים של ההתנגשות של הרכב, וכדו’ מותר. כמו כן אם יודע שאם יתבע אותו הוא יודה ולא יכחיש – מותר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *