מכירה באתר איך מוגדרת ע”פ הלכה?

רבני בית הדין
י' שבט ה'תשע"ט

שאלה:

שלום להרב,

שאלה: גבי אתר אינטרנט של מכירה שנקרא “אמזון” כאשר יהודי קונה מיהודי שם, הרי שרוב המכירות של האתר שם כך שכאשר הקונה לוחץ לקנות מוצר כלשהו, שולחים לו ונותנים לו משבעה ימים עד חודש להחליט מה דהיינו אם יחזיק מקחו או אפשרות להחזיר. אחרי זה תו לא ועליו להחזיק מקחו ואין חזרה.

ואם כן, מבעיא לן לכו בעיא, האם אמרינן שמכירה כזו היות היא מכירה בתנאי, אז מתי יחשב שחל המכר. פירוש כיון שנתון לקונה להחליט מה יעשה עם מקחו עד 7 ימים או חודש (תלוי בהמוכר או סוג של מוצר) האם יחשב שקנה מקחו רק כאשר יעבור הזמן של חזרה שבתנאי מכירה זו? הרי שלגבי מי שפרע אם היה מכר רגיל שכאשר יתן כסף אם ירצה לחזור יקבל מי שפרע ואין צריך לומר שאם כבר עשה מעשה קנין אחר פסוק דמים ונתינת דמים שסיים המקח ואין חזרה, אבל זה כיון שנתון לו עד 7 ימים או חודש לחשוב מה דעתו, ברור שרק שייך ענין של מי שפרע אחרי זמן החזרה.
מ”מ בנתיים עד שלא החליט מה דין מוצר זה אצלו, האם הוא כשאלה בעלמא וכל אחריות שלו אפילו באונס דהיינו כיון שכל הנאתו שלו, וכספו אצל מוכר עד 7 ימים רק פיקדון בעלמא, שהרי אפשרות נונה לו לחזור בו עד 7 ימים לדוגמא וגם הכסף עוד לא של המוכר עד שיהיה מעשה קנין שכך למדנו בב”מ שקנין לא חל בנתינת כסף לבד שכך היה דאורייתא. ואם נאמר כן האם יש גם לחשוש על ריבית אם יחזיר המקח?
או אמרינן שחל הקנין מעת שהגביה המוצר בביתו, והאפשרות של חזרה תוך 7 ימים היא באמת שעד 7 ימים המוכר יסכים לקנותה בחזרה דהיינו מכר חדש ואין כאן לא ענין של שאלה או בעיה של ריבית, ותנאי זה היא תנאי שהתחייב המוכר הקונה בחזרה עד 7 ימים. ו”נ שאין מי שפרע עד 7 ימים מפני התנאי אולם אחרי זה חייב להחזיק מקחו ואם יחזור בו אחרי הפצרה חל מי שפרע?
שאלתי היום זקן אחד ופשט לי שסברה בתרייתא דהיא קנין בחזרה מצד המוכר.
מ”מ רציתי לדעת מכבודו חוות דעת על זה.

ברכה והצלחה,
ידידך הקטן

תשובה:

שלום וברכה,

קנייה עם זכות חזרה תוך שבעה ימים, הקניין נעשה מיד בעת ששילם וקנה, והחזרה הוא תנאי שנותן לו אפשרות חזרה. ולכן אם לא היה לו זכות חזרה, הרי שמעות אינם קונות, וחל עליו מי שפרע אם חוזר. וכיון שיש תנאי שיכול לחזור, אין איסור ואין עליו מי שפרע.

יש הסוברים שתשלום באשראי יחשב כקניין סיטומתא, ולא רק כקניין מעות. ולפ”ז אם לא יהיה זכות החזרה, לא יוכל לחזור. והזכות החזרה תוך שבעה ימים נותנת לו אפשרות לחזור.

בהצלחה.

2 תגובות

  שלום להרב,

  תודה על תשובתך.

  גבי מה שכתבת כבודו, וז”ל ” קנייה עם זכות חזרה תוך שבעה ימים, הקניין נעשה מיד בעת ששילם וקנה, והחזרה הוא תנאי שנותן לו אפשרות חזרה” , מה פירוש “וקנה” ? כין שמעות אינם קונות מפני גזרה, “וקנה” כאן הוא בעת שיסיים הקנין במעשה קנין כגון הגבהה וכו’ נכון? ועל זה מתי יחשב שקנה?

  בשלמא כאשר מקבל הקופסה ביד, אלא הרי שרשות המשתמר קונה לבעליו והיינו אומרים אם יש אפשרות להניח בתוך הבית בין לשים שם או לתת לעוזרת בית או שומר וכו’ ושמו ברשותו קנה, אבל כאשר מניחים ממול הבית של אנשים ושם ישאר עד שיבוא בעל הבית, ויכול שאנששים מן הרחוב יקחו לא נחשב שקנה אלא אם כן יהיה בצד ביתו ויכול להגיע לשם. מה הדין אם יניחו לו ממול הבית וכאשר בא אין שם מאומה, האם מי אחראי על זה? (אם לא התנו מראש)

  תודה וסליחה על הטירחה
  ברכה והצלחה

  רבני בית הדין:

  אם שילם נחשב למי שפרע ואם הגביה נחשב לקניין גמור. אם יש זכות חזרה אין מי שפרע והקניין הגבהה בטל למפרע.
  אם נכנס לרשותו של הקונה נקנה לקונה מדין חצר. אם הונח ברחוב אין הקונה זוכה עד שיכנס לביתו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *