בישול מים בכלי שני בשבת

רבני בית ההוראה
9 Sh'vat 5779

שאלה:

שלום כבוד הרב,
אם הכינו תמצית תה מבושלת ומזגו אותה
לתוך בקבוק ריק, אבל באותו בקבוק הייתה טרם המזיגה טיפת מים לא מבושלת (שנשארה משטיפת הבקבוק).
האם מותר להשתמש במי התמצית שמזגו לתוך הבקבוק בשבת? או שמא יש חשש לבישול בגלל טיפת המים הלא מבושלת שהייתה בבקבוק?

תודה רבה

תשובה:

שלום וברכה

אין חשש, שהרי את התמצית שופכיןם לכוס מים שהיא כבר כלי שני, ומים לא מתבשלים בכלי שני, לכן גם מותר להוסיף מים לתה בשבת כדי לצננו מעט ואין לחשוש לבישול. אלא שאין לערות על התמצית תה ישירות מהמיחם [וזה בלאו הכי אסור משום בישול אחר בישול בלח שנצטנן.

יום נעים.

מקורות:

שער הציון סי’ שיח ס”ק סח.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *