יום טוב שני של גלויות – בן א”י בחו”ל

רבני בית ההוראה
ז' שבט ה'תשע"ט

שאלה:

אני יוצא ב”ה למלון בחו”ל לפסח. איך עלי לנהוג לגבי יום טוב שני של גלויות?

תשובה:

שלום רב,

אף שאתם לא חייבים ביום טוב שני, אסור לכם לחלל את היום טוב שלהם. ולכן, לגבי מלאכה, ודאי שאסור לך לעשות מלאכה מאחר שאתה נמצא בחו”ל ובודאי בין יהודים, ועליך לנהוג כבן חו”ל לגבי עשיית מלאכה. מאידך, לגבי התפילות אתה צריך להתפלל בצנעה כימות החול ואף להניח תפילין [באסרו חג של א”י], אבל כמובן בלי שרואים אחרים.

את השאלה לגבי מה שהם נפרדים אין בעיה, אין חיוב גמור לרקוד בשמחת תורה, את זה תעשה איתם בשמחת תורה שלהם…

ראה שו”ע או”ח סי’ תצו ס”ב, ובמשנ”ב סק”ט.

מקורות:

עוד הרבה פרטים בענין יום טוב שני של גלויות ולבן ארץ ישראל, ראה כאן.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *